Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2013

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΣΑ

Αρκετές φορές στις Κυριακάτικες διαδρομές μας έχουμε περπατήσει τμήματα
από το παλιό μονοπάτι που οδηγούσε από την Κριτσά στο οροπέδιο του Καθα-
ρού(και αντίστροφα), ένα εντυπωσιακό μονοπάτι που σώζεται σχεδόν ολόκληρο
σήμερα και η ύπαρξη του χρονολογείται από τα Μινωικά χρόνια.Σήμερα την τε-
λευταία Κυριακή του 2013 η ομάδα μας αποχαιρετώντας τον χρόνο που φεύγει
αποφάσισε να ενώσει το "παζλ" από τα τμήματα του μονοπατιού,δημιουργώντας
μια εντυπωσιακή πεζοπορική διαδρομή,την οποία και περπατήσαμε, και μας οδή-
γησε από την βόρεια είσοδο του  ψηλότερου οροπέδιου του νομού μας, σε ένα
από τα αρχαιότερα χωριά της Κρήτης την Κριτσά.Ο καιρός την τελευταία Κυρια-
κή του χρόνου ξημέρωσε βροχερός όμως αυτό καθόλου δεν μας εμπόδισε στον
να πραγματοποιήσουμε την πεζοπορία μας.Μια ελαφρά βροχή μας συνόδεψε
σχεδόν σε όλη την διαδρομή χωρίς να εμποδίσει όμως καθόλου την προσπάθεια
μας να φτάσουμε μέχρι το χωριό της Κριτσάς.Η διαδρομή μας ξεκίνησε από την περιοχή του "Δάμακα" λίγο πριν το Οροπέδιο
Καθαρού και πέρασε από τις περιοχές Σιγανού-Καμαράκι(πάτημα)-Λαδικού-Πολύ-
κλωνος-Πλάκα-Φαβετόπρινος-Σκαντρίδω-Παλιό σαρνίτσι-Αργουλίδα-Μωυσή αμυ-
γδαλιές-Μακρή πεζούλα-Σκαμνιά-Ανάργυρος-Περγιολίκια για να καταλήξει στο χω-
ριό της Κριτσάς.Το μονοπάτι στο πρώτο του αυτό τμήμα διασχίζει ένα πυκνόφυτο
δάσος από πρίνους και συναντά τον ασφάλτινο δρόμο σε δύο σημεία.Από το δεύ-
τερο σημείο στην περιοχή "Αστιβιδερό σώπατο" το μονοπάτι συνεχίζει ξανά μέσα
στο δάσος περνά από το σημείο που έχει διαμορφώσει πολύ όμορφα ο Πολιτιστι-
κός Σύλλογος της Κριτσάς όπου πραγματοποιούνται όμορφες εκδηλώσεις κυρίως
κατά την καλοκαιρινή περίοδο,και φτάνει μέχρι το σημείο στην περιοχή "Κατσού-
λη πόρος".


Λίγο πιο κάτω από την περιοχή "Κατσούλη πόρος" ξεκινά από τα αριστερά την
πορεία του το φαράγγι της  Κριτσάς.ενώ το μονοπάτι συνεχίζει από την δεξιά
μεριά της ρεματιάς που σχηματίζεται σιγά-σιγά.Περπατάμε στην σκιά των δέ-
νδρων με την μυρωδιά του δάσους διασκορπισμένη στον αέρα να φτάνει στις
μύτες μας βοηθούμενη και από την υγρασία της περιοχής.Οι κορμοί των δέ-
νδρων καταπράσινοι από την μια μεριά από τα βρύα,ενώ που και πού ακούμε
τον μελωδικό ήχο των κουδουνιών αλλά και τα βελάσματα των προβάτων της
περιοχής του δάσους της Κριτσάς.Η ελαφρά βροχή μας συνοδεύει συνεχώς
στην πορεία μας ενώ από βόρεια και πάνω από την περιοχή της πόλης του
Αγίου Νικολάου η σκούρα γκρί νέφωση μιας καταιγίδας σκεπάζει τα πάντα
συνοδευόμενη από δυνατή νεροποντή.Αντίθετα λίγο πριν την περιοχή του
αναδασμού μερικές ακτίνες του ήλιου κατάφεραν να ξετρυπώσουν φωτίζο-
ντας τον δρόμο μας.
ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΤΣΑΣ
Το Δάσος της Κριτσάς ,με τους μνημειακού μεγέθους πρίνους, ασφεντάμους,
αζιλάκους,αργουλίδες (άγριες ελιές), τα λιόπρινα ,την αμπελιτσά (abelicea -
ενδημικό δένδρο τηςκρήτης),το κυπαρίσσι του Μίνωα (όπως και το πυραμιδι-
κό και πλάγιο) σε συγκεκριμένη ζώνη και σε σχεδόν οριοθετημένη υψομετρική
συγκέντρωση,είναι το μοναδικό στην Ανατολική Κρήτη ( Δάσος),μαζί με τα
αντίστοιχα του Ασκύφου και της Σαμαρειάς που συγκροτούν συγκεντρωτικούς
πυρήνες κυπαριόδασους - σε ολόκληρη την Κρήτη -και που δείχνουν πως επι-
κρατούν και αποτελούν τους τελευταίους εναπομείναντες κυπαρισσώνες από
τα Αρχαία Μαοϊκά δάση του είδους τους (απέχει περίπου 200 χιλ.απο το κοντι-
νότερο προς τα δυτικά - του Ασκύφου στο Νομό Χανίων. Τα δάση Κυπαρισ-
σιού - Κριτσάς ,Ασκύφου και Σαμαρειάς - είναι τα μοναδικά που διαθέτουν με-
μονωμένα δένδρα που πλησιάζουν τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές φυ-
σικών μνημείων για άμεση προστασία ( ύψος,διάμετρος κορμού,πολυδιακλά-
δωση-χαρακτηριστικό των αναβλαστικών ικανοτήτων του κυπαρισσιού του
Μίνωα...(άρθρο του ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΦΟΡΔΑΚΟΥ http://www.kritsa.eu/15.htm )Μετά από περίπου μια από την στιγμή που ξεκινήσαμε περπατάμε σε ένα εντυ-
πωσιακό τμήμα του λίθινου μονοπατιού που έχει σήμερα επισκευαστεί και πε-
ρνά ανάμεσα από πρίνους με εντυπωσιακά σχήματα, και πουδιακλαδίζεται στα
αριστερά του δίνοντας την δυνατότητα στον περιπατητή να ανέβει στον ασφά-
λτινο δρόμο στην περιοχή "Φαβετόπρινος" όπου υπάρχει ένας όμορφος διαμο-
ρφωμένος χώρος με εντυπωσιακή θέα.Στα αριστερά μας βρίσκεται η περιοχή
της "Μεσορράχης"στις παρυφές της Τσίβης όπου και βρίσκεται το μονοδικό
κυπαρισσόδασος.Η εντυπωσιακές εικόνες που αντικρύζουμε δεν έχουν να ζη-
λέψουν καθόλου από τις εικόνες των  Ελβετικών τοπίων που βλέπουμε σε φω-
τογραφίες, με τα πανέμορφα και ιδιαίτερα αυτά κυπαρίσσια να γεμίζουν την
πλαγιά του βουνού.Το πέτρινο μονοπάτι διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση
με τις αντιρίδες του δεξιά-αριστερά,τις πέτρες όμορφα στοιχισμένες στο κέντρο
και κατεβαίνει εντυπωσιακά σιγά-σιγά την πλαγιά με όμορφες στροφές αρχικά
ανάμεσα στο πετρώδες έδαφος και στην συνέχεια ανάμεσα στους πρίνους που
φύονται στην περιοχή.Περνάμε δίπλα από μερικές μάντρες αιγοπροβάτων της περιοχής και το περπά-
τημα μας ανάμεσα στους χαμηλούς θάμνους μασ οδηγεί στην περιοχή αναδά-
σωσης όπου το μονοπάτι τέμνει τον άσφαλτο δρόμο.Η περιοχή εδώ βρίσκεται
απένατι από τις πηγές της Βόινας και Αχλάδας,στην άλλη πλευρά της ρεματιάς
που όσο κτεβαίνουμε γίνεται και μεγαλύτερη.Εδώ συναντάμε το μικρό εικονο-
στάση του Αγίου Ιωάννη, από όπου και βρίσκουμε ένα ακόμα καλά ενημερω-
μένο χάρτη της περιοχής στο ξύλινο κίοσκι.Το μονοπάτι εδώ τέμνει κάθετα ο
δρόμος όμως συνεχίζει από την άλλη μεριά για κάμποσο διάστημα ακόμα πριν
συναντήσει ακόμα άλλες δύο φορές τον δρόμο.Περνάμε αριστερά του δρόμου
και συνεχίζουμε στην περιοχή "Μωυσή αμυγδαλίες" ,ένα μικρό πλάτωμα με
πολλά αμυγδαλόδενδρα και από την από την "Μακρά Πεζούλα" με την άπλετη
θέα,κατεβαίνουμε στην ρεματιά στα "Σκαμιά" απέναντι από τον "Κάστελλο"


Το τελευταίο τμήμα της διαδρομής μέχρι το χωριό κατεβαίνει από παλιό μο-
νοπάτι λίγο πριν τις "Αναγυρίδες" στα ψηλότερα σπίτια της Κριτσάς.Η ομάδα
διασχίζει τα βρεμένα σοκάκια του χωριού και φτάνει μέχρι την Παναγία την
Κερά όπου στην κυριολεξία "άνοιξαν οι ουρανοί" και η δυνατή μπόρα μας ανα-
γκασε να τερματίσουμε την πεζοπορία μας.Η συνέχεια για μια ακόμα φορά
δόθηκε στην ταβέρνα στο Μαρδάτι όπου δίπλα στο τζάκι απολαύσαμε την ρα-
κή μας και το κρασάκι μας μέσα σε μια όμορφη ατμόσφαιρα με κέφι απόλα-
μβάνοντας αυτές τις μικρές χαρές της ζωής που μας δίνουν την δύναμη να
συνεχίζουμε στον δύσκολο καθημερινό αγώνα της ζωής.Το ραντεβού μας
ανανεώθηκε έτσι για την επόμενη Κυριακή για μια ακόμα όμορφη ημέρα
με καλούς φίλους ανάμεσα στην πανέμορφη φύση της περιοχής μας.
Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΑΣ 
ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ - ΚΡΙΤΣΑ at EveryTrail
EveryTrail - Find trail maps for California and beyond