Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018

ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΦΕΝΤΗ-ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ "ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ"

Από το οροπέδιο της Λαπάθου και την "μάντρα του βοσκού" ανεβαίνει κανείς στην
κορυφή Αφέντης της Δίκτης στα 2141μ. Στις 5 Αυγούστου αν ανηφορίσει προς την
κορυφή θα παρακολουθήσει τον εσπερινό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.Η ανα-
βαση γίνεται από την νότια πλευρά της Ψαρής Μαδάρας.