Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017

ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ : TYMΦΗ - ΣΜΟΛΙΚΑΣ

 Η Πίνδος είναι η μεγαλύτερη οροσειρά της Ελλάδας.Κυριαρχεί σχεδόν σ' ολόκληρη
την δυτική Ελλάδα και ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια των Ιλλυρικών και Δαλματικών
οροσειρών.Τα σημαντικότερα βουνά που αποτελούν την οροσειρά της Πίνδου είναι ο
Σμόλικας, τα Αθαμανικά Όρη ή Τζουμέρκα, ο Γράμμος, η Τύμφη ή Γκαμήλα, τα
Άγραφα, ο Λάκμος ή Περιστέρι και άλλα, ενώ τμήμα της θεωρούνται και τα βουνά της
νοτιότερης Ελλάδας όπως τα Βαρδούσια, η Γκιώνα, ο Παρνασσός και η Οίτη. Η ψη-
λότερη κορυφή της ανήκει στον Σμόλικα και έχει υψόμετρο 2.637 μέτρα..Η εξόρμηση
μας αυτή περιλάμβανε πεζοπορικές και ορειβατικές διαδρομές στα οροπέδια και τις
αλπικές λίμνες, αλλά και αναβάσεις στις ψηλότερες κορφές (Γκαμήλα,Αστράκα,Σμό-
λικα...) με υψομετρικές διαφορές ακόμα και πάνω από 1000μ,  στα δύο κυριότερα
ορεινά συγκροτήματα της Τύμφης και του Σμόλικα.ΤΥΜΦΗ
Η Τύμφη (2.497 μ.) είναι βουνό της Ηπείρου στην επαρχία του Ζαγορίου, λεγόμενο
κοινώς «Γκαμήλα» ή και «Βουνά του Παπίγκου». Ο Στράβων (Βιβλίο Ζ κεφ.6) την
αναφέρει ως όρος της Παραυαίας ή Παρωραίας.Ο ορεινός όγκος της Τύμφης είναι
σχεδόν άδενδρος και ως επί το πλείστον απόκρημνος ιδίως στις βόρειες και νοτιο-
δυτικές προσβάσεις του. Υψώνεται μεταξύ του ποταμού Αώου και του παραποτάμου
του Βοϊδομάτη. Αποτελούσε και αποτελεί το καλύτερο θέρετρο των νομάδων κτηνο-
τρόφων της περιοχής.Οι υψηλότερες κορυφές της Τύμφης είναι η Γκαμήλα 2.497 μ.,
η Γκούρα 2.467μ., η Αστράκα 2.432 μ., και ακολουθούν ο Άβαλος, η Ραδόβολη, ο
Πλόσκος, ο Λαγαρής, ο Αϊλιάς κ.ά. Στα οροπέδια της Τύμφης υπάρχουν πολλές γρα-
φικές αλπικές λίμνες με πλούσιους θρύλους και παραδόσεις, με γνωστότερη τη
Δρακόλιμνη. Οι νοτιοδυτικές πλαγιές της Τύμφης καταλήγουν στο «Φαράγγι του
Βίκου». Η ανάβαση τις κορυφές γίνεται από το Βραδέτο μετά από 7ωρη πορεία αλλά
και από το Μικρό Πάπιγκο με 3ωρη πορεία ως το καταφύγιο της Αστράκας και με
βάση αυτό στις κορυφές Γκαμήλα, Πλόσκο, Αστράκα και άλλες.Η ομάδα μας ακο-
λούθησε την διαδρομή από το Μικρό Πάπιγκο στο καταφύγιο της Αστράκας, το
οποίο χρησιμοποίησε ως βάση για τις αναβάσεις στις κορφές (Γκαμήλα στα 2.497μ.
και Αστράκα 2432μ. αλλά και τις πεζοπορίες στην Δρακολίμνη, την Ξερολίμνη και
την Λούτσα Ρομπόζη.


ΚΟΡΥΦΗ ΓΚΑΜΗΛΑΣ ΛΟΎΤΣΑ ΡΟΜΠΟZH

ΤΡΙΤΩΝΑΣ
Ο Αλπικός Τρίτωνας που μοιάζει με μικρό δράκο, είναι ένα αμφίβιο με μήκος 8-
12 εκ. με γκρίζα - καστανόμαυρη ράχη και κοκκινωπή κοιλιά χωρίς κηλίδες. Είναι
ένα από τα τρία είδη τριτώνων της Ελλάδας. Ένα από τα πιο όμορφα αμφίβια που
μπορεί να συναντήσει κανείς στα βουνά της Ελλάδας, και μπορούμε να τον βρούμε
στην οροσειρά της Πίνδου και στον ορεινό όγκο της βόρειαςΠελοποννήσου, καθώς
και σε μικρό τμήμα της Ροδόπης. Ζει σε υψόμετρα από 700 έως 2.400μ. συνήθως
σε μόνιμους ή εποχικούς υγρότοπους, όπως σε μικρές λίμνες (όπως οι Δρακόλιμνες),
ρυάκια με κρύο και διαυγές νερό που βρίσκονται σε δάση και δασικά ξέφωτα, σε
αλπικά λιβάδια, ενίοτε σε πετρώδεις και άγονες περιοχές.Το είδος μέχρι πρόσφατα
ήταν γνωστό ως Triturus alpestris. Οι ελληνικοί πληθυσμοί ανήκουν στο υποείδος
Mesotriton alpestris veluchiensis. Οι πληθυσμοί στην Ελλάδα εμφανίζουν μεγάλο
 βαθμό γεωγραφικής απομόνωσης, υψηλή γενετική διαφοροποίηση και φαινόμενα
ενδογαμίας.Τρέφεται με διάφορα υδρόβια ασπόνδυλα. και ξεχειμωνιάζει μέσα στο
νερό ή κρυμμένος κάτω από πέτρες, ρίζες κλπ. Ο αλπικός τρίτωνας είναι και ένα
από τα είδη άγριας ζωής που προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία και η
καταγωγή του ανάγεται στην εποχή των δεινοσαύρων.


ΚΟΡΥΦΗ ΑΣΤΡΑΚΑΣ


ΔΡΑΚΟΛΙΜΝΗ ΤΥΜΦΗΣ 2050 Μ.


                                                            ΑΛΠΙΚΟΙ ΤΡΙΤΩΝΕΣ
ΣΜΟΛΙΚΑΣ
Ο Σμόλικας είναι το δεύτερο υψηλότερο βουνό της Ελλάδας μετά τον Όλυμπο, με
υψόμετρο 2.637 μέτρα. Καταλαμβάνει το βόρειο τμήμα του νομού Ιωαννίνων και
το δυτικό του νομού Γρεβενών. Περικλείεται από τον Γράμμο στα βόρεια,την Τύμφη
στα νότια και την Πίνδο στα νότια και ανατολικά. Ουσιαστικά είναι τμήμα της ευ-
ρύτερης οροσειράς της Πίνδου που καταλαμβάνει ολόκληρη την δυτική Ελλάδα.Στον
Σμόλικα βρίσκονται μερικά από τα ορεινότερα χωριά της Ελλάδας, όπως η Σαμαρίνα,
η Σμίξη,η Φούρκα, οι Πάδες και άλλα. Απο τον Σμόλικα πηγάζουν οι παραπόταμοι
του Αλιάκμονα, Βενέτικος και Γρεβενιώτικος.Ο Σμόλικας καλύπτεται από πλούσια
βλάστηση που περιλαμβάνει κυρίως μαυρόπευκο, ρόμπολο, οξιά και διάφορα φυλ-
λοβόλα. Κάτω από την υψηλότερη κορυφή του σχηματίζεται η δρακόλιμνη. Μικρό-
τερες παροδικές αλπικές λίμνες σχηματίζονται σε λοιπά σημεία του βουνού.Δημο-
φιλείς αναβάσεις στην κορυφή του Σμόλικα γίνονται από τη Σαμαρίνα στα ανατο-
λικά, από την Αγία Παρασκευή (ή Κεράσοβο) στα βόρεια και απο το Παλιοσέλι και
τους Πάδες απο τα Νότια.Η ομάδα μας χρησιμοποίησε εδώ σαν βάση το καταφύγιο
πάνω από Παλιοσέλι, μέσα στο πυκνό δάσος και ανέβηκε στην κορυφή στα 2637 μ.
την επόμενη ημέρα περνώντας πρώτα από την "Δρακολίμνη του Σμόλικα" που βρί-
σκεται  στα 2150 μ.


ΚΟΡΥΦΗ ΣΜΟΛΙΚΑ 


ΔΡΑΚΟΛΙΜΝΗ ΣΜΟΛΙΚΑ 2150 μ.