Κυριακή 26 Μαΐου 2013

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ

Το φαράγγι του Ανδριανού βρίσκεται αμέσως μετά το ομώνυμο χωριό στο χα-
μηλότερο σημείο της μεγάλης ρεματιάς που ποταμού ξεκινά από τους Ποτά-
μους και εκβάλει μέσα στην πόλη του Αγίου Νικολάου (δίπλα στο γήπεδο).
Περίπου διακόσια μέτρα μετά το χωριό βρίσκονται οι "πόρτες" του, σχηματι-
σμένες από δύο τεράστιους βράχους εκατέρωθεν της κοίτης του ποταμού.Το
φαράγγι είναι αρκετά ψηλό με εντυπωσιακούς βραχώδης σχηματισμούς και
με "φιδίσια" πορεία σχεδόν σε όλο του το μήκος.Κατά μήκος της κοίτης συ-
ναντά κανείς τεράστια βράχια που δημιουργούν μικρά "τούνελ" αλλά και ένα
σημείο που χρειάζεται η βοήθεια σκοινιών για να κατέβεις λόγω της υψομε-
τρικής διαφοράς της κοίτης,που κάνουν την διαδρομή διασκεδαστική και
αρκετά ενδιαφέρουσα.Σε μεγάλο μήκος δε η πεζοπορία γίνεται κάτω από
την σκιά τεράστιων πρίνων που μαζί με το δροσερό αεράκι που πάντα φυ-
σάει κάνουν διευκολύνουν την πεζοπορία.


Η πεζοπορική διαδρομή ξεκίνησε λίγο πρίν το χωριό του Αγίου Κωνσταντίνου
στο Δράσι.Κατηφορίσαμε στον κάμπο με τις ελιές προς το ξωκλήσι της Αγίας
Σοφίας και στην συνέχεια ακολουθήσαμε ανηφορική πορεία πάνω στο παλιό
μονοπάτι που οδηγεί στο χωριό του Αδριανού.Η ανηφορική πορεία ανάμεσα
στα φρύγανα μετά από μία ώρα περίπου μας έφερε στα βράχια ψηλά πάνω
τον Αδριανό.Από το σημείο εκείνο,βίγλα της περιοχής, μπορεί να παρατηρεί
κανείς όλο τον κάμπο που εκτείνεται και στις δύο μεριές του ποταμού που
κατεβαίνει από τη περιοχή του οροπεδίου Λασιθίου.Στα αριστερά βλέπεις να
ορθώνονται τα απότομα πρανή του φαραγγιού σαν πόρτες από όπου και επρό-
κειτο μετά από λίγο να ξεκινήσουμε την διάσχιση του.Αρχικά όμως κατηφο-
ρίσαμε από το μονοπάτι μέχρι το μικρό χωριό όπου και σταματήσαμε για με-
ρικές ανάσες δροσιάς λόγω της ζέστης που επικρατούσε το Κυριακάτικο αυτό
πρωινό.

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ( πρώην ΑΡΚΟΥΔΑΣ)
Ο οικισμός Ανδριανός βρίσκεται χτισμένος πάνω στην κοίτη του ποταμού
που έρχεται από το Οροπέδιο δημιουργώντας την κοιλάδα που περνά κάτω
από τους Ποτάμους,τα Ζένια την Ρουσαπιδιά και τους Αμυγδάλους.Ανηκε
παλαιότερα στην κοινότητα Ζενίων,ενώ τώρα αποτελεί τμήμα του ευρύτερου
Δήμου Αγίου Νικολάου.Αρχικά το όνομα του ήταν Αρκουδάς όμως το 1932
με το προεδρικό διάταγμα 432/1932 μετονομάστηκε σε Ανδριανός.Οι λιγο-
στοί ηλικιωμένοι (έξι)  προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανή την μικρή αυτή
γωνιά  της περιοχής μας,όμως ίσως αποτελούν τους τελευταίους κατοίκους.
Το μικρό χωρίο είναι κτισμένο και στίς δύο όχθες του ποταμού με την εκ-
κλησία της Αγίας Παρασκευής να δεσπόζει στην μερία,και είναι η αιτία που
στην γιορτή της  γίνεται πανηγύρι στην μικρή πλατεία.Εδώ αφού ξεκουραστή-
καμε στην σκιά των δένδρων της πλατείας περπατήσαμε με κετεύθυνση ανα
τολική από την άλλη μεριά του ποταμού για τον "ατζιγανόσπηλιο" το μικρό
σπήλαιο της περιοχής.


Κοντά στο χωριό βρίσκονται δύο σπήλαια με πιό γνωστό τον "Ατζιγανόσπη-
λιος"(βρίσκεται σε απόσταση ενός χιλιομέτρου νότιοανατολικά του χωριού
στη θέση Κουκίστρες,και ανήκει στην κοινότητα των Ζενίων, την οποία συ-
ναντούμε κατά την άνοδο μας προς το Οροπέδιο Λασιθίου από την Νεάπολη.
Μετά την είσοδο του σπηλαίου διανοίγονται τέσσερις αίθουσες και πέντε θά-
λαμοι, με πλούσιο λιθωματικό διάκοσμο. Το συνολικό μήκος του σπηλαίου
είναι 48m, η διαδρομή όμως πλησιάζει τα 100m.Σε έναν από τους μικρούς
θαλάμους βρέθηκαν ανθρώπινα οστά και όστρακα. Φαίνεται ότι το σπήλαιο
κάποτε στην αρχαιότητα εξυπηρετούσε ανθρώπινες ή ταφικές ανάγκες.Δυ-
στυχώς η ομάδα μας δεν μπόρεσε να επισκευθεί το σπήλαιο λόγω της έλει-
ψης φωτισμού που έπρεπε να έχουμε, όμως αποφασίσαμε να το ερευνήσου-
με σε επόμενη επίσκεψη μας στο χωριό.


Περάσαμε εκατό μέτρα βόρεια του "ατζιγανόσπηλιου" και λίγο μετά το χωριό
μπήκαμε στην κοίτη του ποταμού.Μερικές δεκάδες μέτρα παρακάτω περάσα-
με ανάμεσα στα πανύψηλα βράχια που σηματοδοτούν την έναρξη του φαραγ-
γιού με το τοπίο όσο προχωρούσαμε να  γίνεται όλο και πιο άγριο.Τεράστιοι
βράχοι δυσκολεύουν το περπάτημα και είμαστε αναγκασμένοι να τους ανεβο-
κατεβαίνουμε για μπορέσουμε να προχωρήσουμε ενώ γύρω μας το φυσικό
κάλος του φαραγγιού αποζημίωνε την προσπάθεια μας αυτή.Στα μερικά ση-
μεία που η κοίτη του φαραγγιού στενεύει και η πεζοπορία γίνεται στην σκιά
των μεγάλων πρίνων,που βρίσκονται φυτρωμένοι δεξιά και αριστερά, και μας
προσφέρουν μια φυσική ανάσα δροσιάς απαραίτητη "εν μέσω" της ζέστης που
όσο ο ήλιος ανεβαίνει αυξάνει δυσκολεύοντας την προσπάθεια μας.


Μια ώρα σχεδόν μέσα στο φαράγγι που όσο προχωράμε γίνεται και πιο εντυ-
πωσιακό, μέχρι που στο δρόμο μας μερικά τεράστια βράχια μας εμποδίζουν
να συνεχίσουμε.Στο σημείο εκείνο υπάρχει υψομετρική διαφορά στην κοίτη
περίπου πέντε μέτρων και η ομάδα πρέπει να καταρρηχηθεί με την βοήθεια
σχοινιών στην πλάτη του βράχου.Ένας-ένας δενόμαστε με το σχοινί ασφα-
λείας και κατεβαίνουμε από το σημείο αυτό.Η εντυπωσιακή αυτή πρωτόγνω-
ρη για αρκετούς εμπειρία,αρχικά δημιουργεί ένα μικρό αίσθημα φόβου,στην
συνέχεια όμως και αφού το δοκιμάσουν,ακολουθώντας τις οδηγιές και τις
συμβουλές,η αίσθηση που αποκομίζουν είναι διασκεδαστική πλέον και η
όλη η παρέα συνεχίζει την καταρρίχηση με κέφι και χαρά.Μόλις δε κατέβη-
κε και ο τελευταίος,συνεχίσαμε την πορεία μέσα στο φαράγγι για περίπου
δύο ώρες και λίγο πρίν διασταυρωθεί με τον δρόμο που οδηγεί στα Λακώ-
νια ανηφορίσαμε στην αριστερή πλευρά του και βγήκαμε το σημείο που
είχαμε ξεκινήσει το πρωί, κουρασμένοι μεν ικανοποιημένοι δε για μια ακό-
μα εντυπωσιακή εμπειρία από την διάσχιση του μικρού αλλά εντυπωσιακού
φαραγγιού "στ' Ανδριανού"...δεν λιάζονται μόνο οι ...αετοί...!!!!Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΑΣ

ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ at EveryTrail
EveryTrail - Find hiking trails in California and beyond