Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΝΟΦΑΛΙΑΣ-ΣΟΥΒΛΟΣ-ΑΔΡΑΒΑΣΤΟΣ-

Στην περιοχή του "Απάνω Μεραμπέλλου" περπάτησε ο Ορειβατικός Σύλλογος
Αγίου Νικολάου την τελευταία Κυριακή του φετεινού Νοεμβρίου, περιμένοντας
ακόμα την έλευση του χειμώνα που στην περιοχή μας συνεχώς αναβάλεται.'Ετσι
για ακόμα Κυριακή η ομάδα περπάτησε κάτω από ελαφρά φθινοπωρινές συνθή-
κες, ιδανικές για περπάτημα στην φύση, σε μια περιοχή κυρίως βραχώδης με μι-
κρά μόνο καλλιεργήσιμα κομμάτια στις ελάχιστες στενές λωρίδες γης στα πρανή
των λόφων και στις ρεματιές.H πεζοπορική μας διαδρομή ξεκίνησε από τον παρα-
δοσιακό οικισμό του Νοφαλιά, με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των παλιών πετρό-
κτιστων σπίτιων.Στη συνέχεια θα ακολουθήσαμε το παλιό καλντερίμι με πορεία
βόρεια και προορισμό τον μικρό οικισμό του Σούβλου.Περάσαμε τον οικισμό χαι-
ρετίσαμε τους δύο μοναδικούς ! κατοίκους και κατεβήκαμε από παλιό δυσδίακρι-
το μονοπάτι ανάμεσα από τους καταπράσινους φλόμους στην κοίτη του μικρού
φαραγγιού της περιοχής "του Σούβλου" που το σχηματίζει το ρυάκι του "Μάλλι-
αρη".Ανεβήκαμε από το απένατι πρανές πάλι από παλιό μονοπάτι σε κακή κατά-
σταση αρχικά και ελεύθερα στην συνέχεια στην πλαγιά με πορεία νότια μέχρι την
κορυφή του  λόφου μπροστά από τον οικισμό Αδράβαστο.Περπατήσαμε στην
συνέχεια από αγροτικό δρόμο και μονοπάτια περνώντας από τις  Περονίδες για
να επιστρέψουμε με ανηφορική πορεία στον Νοφαλιά όπου και τερματίσαμε την
διαδρομή μας μετά από 5 ώρες περίπου.

ΣΟΥΒΛΟΣΣΟΥΒΛΟΣ-ΑΔΡΑΒΑΣΤΟΣ
Είναι μικροί οικισμοί-μετόχια που βρίσκονται στην περιοχή του βόρειου Μερα-
μπέλλου.Ο πρώτος (Σούβλος) αναφέρεται  πρώτη φορά το 1552 όταν ο "Ματιός 
ο Ντζές πακτώνει το μετόχι του Σούβλος" και σημειώνεται σε όλες τις απογραφές 
από το 1881 και εξής με λίγους κατοίκους (2 κάτοικοι στην τελευταία απόγραφή).
Ο δεύτερος (Αδραβάστος), είναι ημιορεινός (υψόμ. 440 μ.),ακατοίκητος οικισμός,
μετά την τελευταία απογραφή του 2011,λίγο νοτιότερα του Σούβλου και βόρεια
του Νοφαλιά.Στο νομό μας (και συγκεκριμένα στην Σητεία) υπάρχει οικισμός με
το ίδιο όνομα "Αδραβάστοι" (πιθανολογείτε ότι φέρει το όνομα βυζαντινής οικο-
γένειας).Σήμερα πάντως και οι δύο οικισμοί-μετόχια ανήκουν στον Δήμο Αγίου
Νικολάου.

ΝΟΦΑΛΙΑΣ
Ο γραφικός οικισμός του Νοφαλιά βρίσκεται στο μέσο του βόρειου Απάνω Με-
ραμπέλλου. Αναφέρεται στην οθωμανική απογραφή του 1670 ως αγροτική περι
φέρεια στην οποία καταγράφονται χριστιανικοί και μουσουλμανικοί κλήροι.
Πρώτη ονομαστική αναφορά του οικισμού γίνεται στην απογραφή του 1881 ως
Ομφαλιάς μαζί με τη Νεάπολη και άλλα πολλά μετόχια. Ο ναός του Προφήτη
Ηλία στο κέντρο του οικισμού ανάγεται στα χρόνια της Βενετοκρατίας, ενώ ο
οικισμός που χτίστηκε γύρω του ανάγεται τουλάχιστον στις αρχές του 18ου αι-
ώνα (Αρακαδάκη 1998, 161). Ο οικισμός τέλος σημειώνεται σε όλες τις απογρα-
φές του 20ου αιώνα. ΠΗΓΗ : http://new.ims.forth.gr 

ΝΟΦΑΛΙΑΣ

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΑΣ