Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΠΕΣ

Η Ορειβατική ομάδα αποχαιρέτησε τον φετεινό Οκτώβριο, με μια πεζοπορία
εδώ κοντά,στην περιοχή γύρω από το χωριό Τάπες, ένα από τα παλιότερα χω-
ριά του Μεραμπέλλου,σε μια περιοχή που κατοικείται από τα μινωικά χρόνια.
Η πεζοπορία μας ξεκίνησε μέσα από το χωριό και συγκεκριμένα από τον πρώ-
το οικισμό όπως ανεβαίνουμε.Περπατήσαμε στο κεντρικό σοκάκι με κατεύ-
θυνση προς την ρεματιά του ποταμού στα νότια.Στην συνέχεια ακολουθήσα-
με πορεία βόρεια αρχικά σε αγροτικό δρόμο, στην συνέχεια σκαρφαλώσαμε
στην πλαγιά λόφου μέχρι που συναντήσαμε ξανά αγροτικό δρόμο τον οποίο
 περπατήσαμε για περίπου μία και μισή ώρα, σε μια διαδρομή με εντυπωσι-
ακή θέα στον 'Αγιο Νικόλαο και το κόλπο του Μεραμπέλλου.



































Ο αγροτικός δρόμος αυτός μας έφερε πάνω από το φαράγγι του Αδριανού
και το ομώνυμο χωριό ακριβώς κάτω από το Σελί, το διάσελο δηλαδή βό-
ρεια του χωριού των Ταπών.Από το Σελί ακολουθήσαμε την πλαγιά που
κατεβαίνει μέσα στην ρεματιά και μας φέρνει μπροστά στο παλιό Χάνι των
Ταπών (πάνω από το παράθυρο είναι σκαλισμένο "1929") με το όμορφο
πέτρινο πατητήρι.Διασχίζουμε στην συνέχεια τα λιγοστά σπίτια του ψηλό-
τερου οικισμού,και από τις πεζούλες με τις ελιές κατηφορίζουμε μέχρι
το δρόμο πο έρχεται από τα Λακώνια και τερματίζουμε την διαδρομή μας
μπροστά στην πέτρινη βρύση δίπλα στην μικρή πλατεία στον χαμηλότερο
οικισμό μετά από τέσσερις ώρες συνολικό περπάτημα.




















ΑΔΡΙΑΝΟΣ
















ΤΑΠΕΣ
Το χωριό Τάπες βρίσκονται δυτικά του κάμπου των Λακωνίων, σε υψόμετρο
πάνω από 500 μ. είναι κτισμένος ο υστερομινωικός οικισμός Τάπες. Φέρεται
ως ένα από τα αρχαιότερα χωριά του Μεραμπέλλου με συνεχή  παρουσία από
τα Μινωικά χρόνια.Το όνομα πιθανόν να  προέρχεται από το Τάπης (λατινικό
Tappas λατινικό Tapes δηλαδή υπόστρωμα, χαλί) και ίσως έχει μορφολογική
προέλευση.Κατά τον Απόστολο Μακράκη, το όνομα ίσως έχει σχέση με τη
λέξη "πέρασμα" καθώς ένα σημαντικό μονοπάτι ξεκινούσε από το Μέσα Λα-
σήθι, περνούσε κάτω από τη Τζίβι και τη Πηγή Κυνηγού για να καταλήξει στα
 "Χάνια" των Ταπών.To χωριό διατηρεί ακόμη τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά
του κρητικού χωριού που κυρίως η απασχόληση τωνκατοίκων λόγω της μορφο-
λογίας και δυσκολίας ύπαρξης νερού έχει κύρια ασχολία την κτηνοτροφία.Σε έγ-
γραφο του 1577 αναφέρεται σαν Tapes και του 1580 σαν Tappes (με 107 κατοί-
κους) Στις περιοχές Μικρός και Μεγάλος Κάστελος και στη θέση Καμάρες
υπάρχουν λείψανα  Μινωικών οικισμών και πιθανότατα στη περιοχή υπήρχαν
εργαστήρια  Πηλοπλαστικής..




























 ΤΑΠΕΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ)
ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΕΙ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ : 2 )

EveryTrail - Find hiking trails in California and beyond