Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΤΗΣ 2085μ.Στην τρίτη ψηλότερη κορυφή της Δίκτης, την κορυφή "Λάζαρος" ανέβηκε ο ΕΟΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ την τελευταία Κυριακή του φετεινού Σεπτεμβρίου.Με τον κυκλών
 "Ζορμπά", να στρίβει την τελευταία στιγμή αποφεύγοντας το νησί μας, αποφασί-
στηκε να πραγματοποιηθεί η ανάβαση που ήταν "μετέωρη" μέχρι και την τελευταία
στιγμή.H ανάβαση μας ξεκίνησεμε συνεφιασμένο καιρό από τα 1277μ.(λάκος τσ'
όχρας) και από το μονοπάτι ανέβηκε αρχικά στην πηγή "τρύπα".Λίγο πριν το
"λιβάδι" με τον καιρό να "φορτώνει" από τον νότο, έγινε επανεκτίμηση της κατά-
στασης και ενώ είχε ξεκινήσει ελαφρό ψιλόβροχο.Αποφασίσαμε να περιμένουμε
για λίγο κάτι που τελικά μας δικαίωσε, αφού το "άνοιγμα" του καιρού με την εμφά-
νιση των ακτίνων του ήλιου, μας έδωσε το έναυσμα να συνεχίσουμε.Το μόνο που
μας δυσκόλευε λίγο μέχρι την κορυφή ήταν ο νοτίας και η κατσιφάρα που περιόριζε
την ορατότητα.Στην κορυφή φτάσαμε μετά από 3 ώρες από το ξεκίνημα, και ενώ ο
καιρός βελτιωνόταν συνεχώς, με αποτέλεσμα στην κατάβαση μας να έχουμε μόνιμη
συνοδεία μέχρι την επιστροφή στο σημείο εκκίνησης τον ζεστό φθινοπωρινό ήλιο !