Κυριακή 18 Μαρτίου 2018

ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΕΙΝΟ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΑΦΕΝΤΗΣ (ΟΡΗ ΘΡΥΠΤΗΣ)

Το Ορεινό είναι χτισμένο σε υψόμετρο 620μ. στις υπώριες του βουνού του Αφέντη
και η ανάβαση για την κορυφη καλύπτει την υψομετρική διαφορά 850 περίπου μέ-
τρων σε 3 ώρες από ίχνη παλιών μονοπατιών σε ένα τοπίο που στα χαμηλά στην
φρυγανώδη βλάστηση τώρα την άνοιξη οργιάζουν οι ορχιδέες και τα ορεινά αγρι-
ολούλουδα ενώ στα ψηλότερα η γενική εικόνα περιλαμβάνει άγριο βραχώδες


Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018

ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ (ΤΑΛΑΙΑ ΟΡΗ)

Τα Ταλαία Όρη βρίσκονται στην βόρεια πλευρά της Κρήτης και αποτελούν ουσιαστικά
προέκταση του Ψηλορείτη προς τα βόρεια. Χωρίζονται από τον κύριο όγκο του Ψηλο-
ρείτη από την εύφορη κοιλάδα του Μυλοπόταμου στα νότια. Ο πυρήνας του συγκροτή-
ματος έχει δύο σχεδόν ισοϋψείς, αντικριστές κορφές, τον Κουτσοτρούλο (1084 μ) και
τον Τίμιο Σταυρό ή Κουλούκωνα (1076μ).Στα βόρεια της ψηλότερης κορυφής βρίσκε-
ται σε μια κρυπτική λεκάνη, η μονή Βωσάκου (1195μ.χ.), αφιερωμένη στον Τίμιο
Σταυρό και προστατευμένη πίσω από φρουριακό περίβολο. Τα Ταλαία Όρη παίρνουν
το όνομά τους από το μυθικό χάλκινο γίγαντα-φρουρό της Κρήτης Τάλω, ο οποίος
γύριζε τη Κρήτη τρεις φορές τη μέρα και την περιφρουρούσε, με την παράδοση να
θέλει τον Τάλω να διαμένει στην κορυφή του Κουλούκωνα !.Η ανάβαση ξεκινά
λίγο μετά από το χωριό Μουρτζανά (147μ.) και από συνδυασμό αρχικά αγροτικών
δρόμων και μονοπατιών στην συνέχεια καλύπτει την υψομετρική διαφορά των 929 μ
σε τρείς ώρες περίπου.