Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020

Ε4 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΛΙΜΝΑΚΑΡΟ-ΠΗΓΗ ΣΚΑΦΙΔΙ-ΦΑΡΑΓΓΙ ΛΙΜΝΑΚΑΡΟΥ

Πεζοπορική διαδρομή με το μεγαλύτερο μέρος της πάνω στο μονοπάτι E4,με όμορφη 
θέα στο οροπέδιο κατά την ανάβαση. ξεκινά κανείς από το Άγιο Γεώργιο, λίγο πριν τον 
οικισμό του Κουδουμαλιά, ακολουθώντας το Ε4 που ανεβαίνει από το παλιό μονοπάτι, 
περνώντας από την μικρή του Άδηλου, στο Λιμνάκαρο. Επίσκεψη στο Άγιο Πνεύμα 
και πορεία ανατολική στην συνέχεια ανάμεσα από τις καρυδιές, τις μηλιές και τις αχλα-
διές στην πηγή το Σκαφίδι με την χαρακτηριστική πελώρια "καρά" (καρυδιά). Για την 
επιστροφή στο Οροπέδιο Λασιθίου μπαί- νουμε αρχικά στο ρέμα με τις πέτρες, συνέ-
χεια των "πετράδων" της Δίκτης, το οποίο στην συνέχεια μετατρέπεται σε σε ένα μικρό 
φαράγγι με πολύ όμορφα πετρώματα και "δέτες" μέχρι την έξοδο του μπροστά στην 
μεγάλη λιμνοδεξαμενή. Εκεί συναντάμε ξανά τμήμα του Ε4,που ανάμεσα από τα μικρά 
αμπέλια της περιοχής μας με δυτική πορεία επιστρέφουμε στον 'Αγιο Γεώργιο.


Relive 'Ε4 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΛΙΜΝΑΚΑΡΟ-ΦΑΡΡΑΓΙ ΛΙΜΝΆΚΑΡΟΥ'

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020

ΚΟΡΥΦΗ ΣΚΛΟΚΑ (ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) 1298μ.

H  Σκλόκα είναι η 11η κατά σειρά σε ύψος κορυφή της Δίκτης στα 1298μ.και βρίσκεται 
στα δυτικά του οροπεδίου πάνω από τον Χώνο και απέναντι  από τον Μικρό Αφέντη. 
Η ανάβαση γίνεται από το χωριό του Aγίου Χαραλάμπου (870μ.) αρχικά πάνω σε σε 
παλιό μονοπάτι, στην συνέχεια σε μικρό τμήμα αγροτικού δρόμου μέχρι τα 1130μ. και 
τέλος με ελεύθερη ανάβαση μέχρι την κορυφή στα 1298μ.Η θέα από την κορυφή εντυ-
πωσιακή τόσο στην πλευρά του Οροπεδίου όσο και του Ηρακλείου.Relive 'Κορυφή ΣΚΛΟΚΑ (Οροπέδιο Λασιθίου)'