Κυριακή 22 Μαΐου 2022

ΣΕΛΑΚΑΝΟ - ΑΒΡΑΚΟΝΤΕ

 Διάσχιση ανατολικής Δίκτης, αφετηρία το Σελάκανο, περπάτημα μέχρι την πηγή Ασφεντάμι, στην συνέχεια μέχρι το δίασελο στην πηγή  Αβαρσάμη (διασταύρωση προς Σπαθί και Αφέντη) και κατά-βαση στο οροπέδιο Λιμνάκαρο αρχικά και στο Αβρακόντε στην συνέχεια. Ωραία εποχή για την διάσχιση με πρασινο-κόκκινους ασφάνταμους και γενικά πρασινισμένο τοπίο αλλά και την πηγή στο Ασφεντάμι με πολύ νερό.