Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

ΚΡΑΣΙ-ΑΖΙΛΑΚΟΔΑΣΟΣ-ΣΕΛΗΝΑΡΙ

Στο όμορφο δάσος και ένα από τα λίγα εναπομείναντα με Αζίλακες περπά-
τησε ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου την Κυριακή 23-11-2014.
Η πεζοπορική διαδρομή μας ξεκίνησε το Ηρακλείωτικο χωριό Κράσι. με
πορεία βόρειοανατολική κατευθυνθήκαμε προς το πλάτωμα στις νότιοδυ-
τικές παρυφές της Σελένας.Ακολουθήσαμε στην συνέχεια το μονοπάτι που
ξεκινά από το σημείο εκεί ανηφορίζει στο διάσελο και ακολουθεί πορεία
στην πλαγιά του Χάλικα, μέσα σε ένα τοπίο άγονο με κυρίαρχη την χαμη-
λή βλάστηση.Περάσαμε στην συνέχεια από στο σημείο που το μονοπάτι
μας συναντά αυτό που ανεβαίνει από τη "Χαμοπρίνα", με τους πρώτους
αζίλακες,να εμφανίζονται σιγά-σιγά, και μπήκαμε στο δάσος ακριβώς πά-
νω από το "κακό ρέμα".Περπατήσαμε μέσα στο δάσος ανάμεσα από τα δέ-
νδρα των αζιλάκων με κατεύθυνση ανατολική προς την κορυφή "Φονιά
Δέτη" και λίγο πρίν ακολουθήσαμε την ρεματιά με πορεία βόρεια κατηφο-
ρική προς την περιοχή "μετόχι Βουργούρηδων" για να τερματίσουμε την
διαδρομή μας στην Εθνική οδό λίγο πριν το Σεληνάρι.Εδώ στην περιοχή σε μεγάλο σχετικά υψόμετρο στις πρόποδες της Σελένας,
υπάρχει ένα από τα ελάχιστα δάση από Αζιλάκους.Το δάσος είναι πυκνό και
παρθένο,ενώ τα δέντρα ξεπερνούν σε ύψος τα 5 μέτρα. Στην Κρήτη, εκτός
από το Βραχάσι,πληθυσμοί αζιλάκων συναντώνναι στο δάσος του Ρούβα και
στην περιοχή της Γεωργιούπολης. Δάσος με αριές υπάρχει στην Ικαρία, το
δάσος του «Ράντη», ενώ αριές συναντώνται και σε άλλα νησιά του Αιγαίου.
Επίσης υπάρχουν και στην προεδρική κατοικία και στον εθνικό κήπο στην
Αθήνα. Eδώ εμείς ανάμεσα στα ιδιαίτερα αυτά δένδρα προσπαθούμε να απο-
τυπώσουμε στις φωτογραφικές μας μηχανές τις όμορφες εικόνες του αζιλακό-
δασους ενός δάσους γεμάτο εικόνες,αλλά και μυρωδιές,ήχους και γεύσεις και
όλα αυτά δεν κλείνονται σε κάποιο φωτογραφικό album. Βρίσκονται εδώ
περιμένοντας να τα γνωρίσουμε, στο μοναδικό Λασιθιώτικο αζιλακόδασος.ΑΖΙΛΑΚΑΣ
Αζίλακας είναι ένα σπάνιο δέντρο, κάτι μεταξύ βελανιδιάς και πρίνου, που συνα-
ντάται στα ορεινά της Κρήτης και κάποιων νησιών του Αιγαίου. Αζίλακας είναι
η κρητική ονομασία του δέντρου (Quercus ilex ) ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα ονο-
μάζεται Αριά ή Άριος Δρυς. Η Αριά (ή Άριος Δρυς - Quercus ilex), είδος βελανι-
διάς, έχει δυνατότητα ανάπτυξης σε μεγάλο εύρος τύπου εδαφών και περιστασι-
ακά βρίσκεται υπό μορφή πυκνού δάσους. Πρόκειται για είδος, ανθεκτικό σε
ακραίες συνθήκες, με εξαιρετική προσαρμογή στις οικολογικές συνθήκες της Με-
σογείου.Σήμερα, παρόλα αυτά, είναι λίγα τα δάση Αριάς που βρίσκονται σε «κλί-
μαξ βλάστηση», δηλαδή πυκνά δάση ύψους 12 – 15 μέτρα. Όπως όλα τα είδη βε-
λανιδιάς, η Αριά δεν αντέχει στην σκίαση. Είναι υπεραιωνόβια δέντρα τα οποία
μπορούν να κυριαρχούν για εκατοντάδες χρόνια σε ένα αδιατάρακτο δάσος.Ωστό-
σο, η παρουσία τους είναι πιο συνηθισμένη υπό μορφή διάσπαρτων δέντρων με
μια καλά ανεπτυγμένη μακκία βλάστηση και σε πιο ανοιχτούς χώρους με φρυγα-
νική βλάστηση.

Ο Αζίλακας είναι αειθαλές δέντρο που φτάνει μέχρι τα 25 μ.Ο φλοιός του λείος
και γκρίζος. Τα φύλλα του είναι  ωοειδή, λογχοειδή, κάποτε με άκρες ελαφρά οδο-
ντωτές. Τα αρσενικά άνθη είναι μικρά, σε ίουλους, τα θηλυκά φύονται ανά δύο και
είναι μικροσκοπικά. Τα βελανίδια του είναι πικρά, σε κύπελλα με λέπια χνουδωτά,
χαλαρά, πεπιεσμένα.Φυτρώνει στα φαράγγια και στις όχθες των ποταμών και των
ρυακιών.Τα βελαίδια του χρησιμοποιούνται ως χοιροτροφή. Το ξύλο του είναι
ιδιαίτερα σκληρό και ανθεκτικό και γι’ αυτό χρησιμοποιούνταν κατά την αρχαιό-
τητα στην κατασκευή πλοίων,σπιτιών και στοών. Ο φλοιός του περιέχει τανίνες,
ενώ αποτελεί και πολύ καλό καυσόξυλο.Στην Κρήτη, εκτός από την περιοχή του
 Βραχασίου, πληθυσμοί αζιλάκων συναντώνται στο δάσος του Ρούβα και στην πε-
ριοχή της Γεωργιούπολης.Στην υπόλοιπη Ελλάδα δάσος με αζιλακόδενδρα συνα-
ντάμε στην Ικαρία, το δάσος του "Ράντη", ενώ λιγότερα δένδρα συναντώνται και
σε άλλα νησιά του Αιγαίου.Στην Αθήνα επίσης υπάρχουν μερικά δένδρα στην προ-
εδρική κατοικία και στον εθνικό κήπο.

Ο ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΑΖΙΛΑΚΟΔΑΣΟΥΣ...
Εδώ λοιπόν σε αυτή την περιοχή σχεδιάζεται η δημιουργία ενός γεωθερμικού
σταθμού καθώς και ενός ηλιοθερμικού σταθμού όπως φαίνεται στην φωτογρα
φία του γεωπληροφοριακού χάρτη από το site της Ρ.Α.Ε.Σχεδιάζεται όπως βλέ-
πουμε στον χάρτη μέσα στο παρθένος δάσος να κατασκευαστούν δύο γιγάντιες
δεξαμενές εμβαδού 51 στρέμματα η μία και 57,5 στρέμματα η άλλη, χωρητικό
τητας 1.200.000! κ.μ. η κάθε μια, που θα χρησιμεύσουν ως σύστημα αντληιο-
ταμίευσης του υβριδικού. Οι δεξαμενές θα συνδέονται με επιφανειακό χαλύ-
βδινο αγωγό διαμέτρου 2,4 μ. και μήκους 2,7 χιλιομέτρων με ταυτόχρονη δη-
μιουργία δρόμων πολλών χιλιομέτρων και τα λοιπά συνωδευτικά έργα.Το Πα
γκρήτιο Δίκτυο Αγώνα κατά των Βιομηχανικών ΑΠΕ αγωνίζεται να αποτρέψει
αυτή την κατασκευή,προκειμένου να μην καταστραφεί το μοναδικής ομορφιάς
Αζιλακόδασος στα Λασηθιώτικα βουνά.


Οι απόψεις διαφορετικές ανάμεσα στους κυβερνώτες,αυτούς που αποφασίζουν,
και στους κατοίκους Ποιός έχει δίκιο ποιός όχι είναι μια άλλη ιστορία, που πά-
ντως αυτή την στιγμή αρχίζει να διχάζει την κοινωνία.Εμείς περπατήσαμε στα
μονοπάτια ανάμεσα στο δάσος θαυμάσαμε την πανέμορφη φύση και ελπίζουμε
στο μέλλον να έχουμε την δυνατότητα να το κάνουμε και άλλες,πολλές φορές...
Στον παραπάτω χάρτη διακρίνονται με μπλέ οι περιοχές του γεωθερμικού στ-
θμού με κόκκινο του ηλιοθερμικού σταθμού ενώ οι κίτρινες γραμμές είναι τα
μονοπάτια του δάσους και τα σημεία που καταλήγουν.Τα συμπεράσματα δικά
σας....

Δεν υπάρχουν σχόλια: