Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016

ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΣΤΟ ΣΕΛΑΚΑΝΟ

O Oρειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου Σελάκανου και συμμετείχε την Κυριακή στις 4 του Δεκέμβρη στην πρω-
τοβουλία του τελευταίου για αναδασάσωση τμήματος του πανέμορφου δάσους του Σε-
λάκανου που έχει πληγεί αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια από πυρκαγιές.Αρκετά μέ-
λη του συλλόγου μας σε συνεργασία με τον Ποδηλατικό Σύλλογο Αγίου Νικολάου ανέ-
βηκαν στο Σελάκανο όπου μαζί με δεκάδες πολίτες συμμετείχαν στην δενδροφύτευση
πάνω από 1500 πεύκων, κυπαρισσιών και χαρουπιών, στις θέσεις Αμμούδα και Γρα Κα-
ρά από την είσοδο έως και το βορειοανατολικό τμήμα του μεγαλύτερου δασικού πνεύ-
μονα του Νομού μας (που ακόμα και φέτος το καλοκαίρι απειλήθηκε από μεγάλη πυ-
ρκαγιά που κατέκαψε 4000 περίπου στρέμματα).Δόθηκε έτσι η ευκαιρία στους συμμε-
τέχοντες μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν τη διαδικασία της αναδάσωσης, να διδα-
χθούν τα οφέλη της να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα περιβάλλοντος και οικολογίας
αλλά και να μάθουν να προστατεύουν το δάσος."Το δάσος δεν μας χρωστάει...εμείς 
του χρωστάμε".

Δεν υπάρχουν σχόλια: