ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ H ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-7-2018 ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΣΕΛΑΚΑΝΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΥΣΩΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. ...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015

ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΤΑ ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΑ-ΜΟΝΗ ΚΑΨΑ

Στο εξαιρετικά όμορφο μικρό φαράγγι το "Φαράγγι των Περβολακίων" περπά-
τησε ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου την Κυριακή 13-12-2015, ακρι-
βώς 12 ημέρες πριν τα φετεινά Χριστούγεννα.Η περιοχή Περβολάκια ονοματί-
ζεται από το ομώνυμο χωριό και βρίσκεται στα νότια της Σητείας, σε μια άγονη
περιοχή,με πολλά και μικρά φαράγγια που αυλακώνουν την γη ξεκινώντας από
τα υψίπεδα του Χανδρά και της Ζήρου και καταλήγουν στα καταγάλανα νερά
του νότιου κρητικού.Η ομάδα μας "ανέβηκε το φαράγγι" ξεκινώντας από την
έξοδο του, δίπλα από την Μονή Καψά,διέσχισε σε όλο του το μήκος το φαράγγι
και βγήκε στο χωριό "Περβολάκια", περνώντας πρώτα από τον ερειπωμένο οι-
κισμό "Πεζούλες" που διατηρεί τα λιγοστά του σπίτια ακριβώς όπως ήταν τό-
τε που κατοικούνταν.Στην συνέχεια και αφού ξεκουράστηκε στο κέντρο του
χωριού και ρουφήξαμε όσο περισσότερο ήλιο μπορέσαμε, ακολούθησε αντί-
στροφη πορεία (προς τον νότο ) πάνω σε ίχνη παλιού μονοπατιού,που "κινήθη
κε" κατά μήκος της κορυφογραμμής του ανατολικού πρανές του φαραγγιού για
να καταλήξει ακριβώς στην Μονή Καψά, μετά από πέντε ώρες πεζοπορικής δια
δρομής.


ΦΑΡΑΓΓΙ  ΣΤΑ ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΑ
Το Φαράγγι των Περβολακίων βρίσκεται στο νομό Λασιθίου κοντά στον Μα-
κρύ Γιαλό στη νότια Κρήτη (περίπου 35 χλμ από τη Σητεία). Δίπλα ακριβώς
στην έξοδο του βρίσκεται είναι χτισμένη η Μονή Καψά (ιδρύθηκε το 15ο αι-
ώνα σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή).Έχει μήκος 3,5 χλμ με υψομε-
τρική διαφορά εισόδου - εξόδου να είναι περίπου 350 μέτρα, ξεκινά από το
ωριό Περβολάκια απ' όπου πήρε και το όνομά του και μετά από πεζοπορία
που κρατάει περίπου δύο ώρες τερματίζει στην θάλασσα δίπλα στο μοναστή-
ρι .Μπορεί όμως να το διασχίσει κανείς και από την άλλη πλευρά,ξεκινώντας
δηλαδή από την Μονή και να φτάσει στο χωριό,αφού περάσει και από τον
συνοικισμό "Πέζουλα" (αυτή την διαδρομή περπατήσαμε σήμερα εμείς).
Μπορεί το φαράγγι να μήν είναι διάσημο όπως άλλα φαράγγια, είναι όμως
πανέμορφο και αντικατοπτρίζει την κρητική άγρια ομορφιά, με τα βραχώδεις
πρανή του που σε μερικά σημεία είναι εντυπωσιακά.


ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ  (πηγή http://pervolakia.blogspot.gr )
Στο blog http://pervolakia.blogspot.gr διαβάζουμε ότι το φαράγγι έχει εντα-
χθεί στο δίκτυο Νατούρα 2000 (κοιν.οδηγία 92/43/εοκ) και παρουσιάζει με-
γάλο ενδιαφέρον από πλευράς φυσικού περιβάλλοντος .Το φαράγγι έχει 
γκρεμούς, χάσματα, βράχια, σπηλιές και στην ευρύτερη περιοχή συναντά-
με φρύγανα(Θυμάρι, φασκόμηλο κτλ),λιθώνες,ασβεστολιθικά βράχια,σπή-
λαια,στοές και απόκρημνες βραχώδεις ακτές .Στο φαράγγι και στην ευρύ-
τερη περιοχή με το ημίξηρο ημιερημικό κλίμα στην νότια  πλευρά, υπάρχουν 
14 ενδημικά και τοπικά ενδημικά φυτά καθώς και σπάνια καθώς και τα απει-
λούμενα ενδημικά  Μπελλεβάλια της Σητείας (ποώδες φυτό με βολβό) Θύ-
μβρα( thymbra)  θαμνώδες φυτό με βλαστούς και το Λιμόνιον του Κορνά-
ρου (limonium cornarianum) ένα ημιθαμνώδες φυτό με ιώδες πέταλα .

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΑ
Η πρώτη γραπτή μαρτυρία για το χωριό Περβολάκια προέρχεται από την
απογραφή του 1670-71 όπου τα Περβολάκια εμφανίζονται ως μετόχι της
Ετιάς.Συγκεκριμένα τα μετόχια της Ετιάς είναι: Μπουρμαλού, Βόρι, Σκο-
ρδίλη και Περβολάκια.Σε αυτή την απογραφή οι κλήροι των χριστιανών
είναι 328 και οι κλήροι των Μουσουλμάνων 34. Από προφορικές μαρτυ-
ρίες που έχουν καταγραφεί μαθαίνουμε ότι υπάρχει η εκδοχή οι κάτοικοι
του χωριού έμεναν αρχικά στην περιοχή της μονής Τοπλού που έφερε την
 ονομασία Περβολά-κια και μετακινήθηκαν στα σημερινά Περβολάκια.
Για το θέμα αυτό δύο εκδοχές για την μετακίνησης των κατοίκων του χω-
ριού, η πρώτη λόγω των τουρκικών πειρατικών επιδρομών στα παράλια
όπου βρίσκονταν τα Περβολάκια και η δεύτερη που αναφέρεται σε ανα-
γκαστική μετακίνηση των κατοίκων προς τα ενδότερα.Τα σημερινά Πε-
ρβολάκια που διατηρούν το παλιό παραδοσιακό τους «χρώμα», έχουν
σήμερα λίγους κατοίκους με τους περισσότερους να είναι ηλικιωμένοι.


ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ Ο ΓΟΥΔΟΥΡΑΣ


ΜΟΝΗ ΚΑΨΑ
Η Μονή Καψά ιδρύθηκε το 15ο αιώνα σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδο-
χή,ενώ σύμφωνα με άλλες πηγές μπορεί να ιδρύθηκε πολύ νωρίτερα, το 14ο
ή ακόμα και τον 13ο αιώνα.Το 1471 Τούρκοι έκαναν επιδρομή από τη θάλασ-
σα και κατάστρεψαν μεγάλο μέρος του μοναστηριού. Η περιοχή πέρασε από
τα χέρια διάφορων ιδιοκτητών και έμεινε γνωστή με το όνομα ενός από αυ-
τούς, που ονομάζονταν Καψάς.Η μισο-ερειπωμένη μονή αναστηλώθηκε 400
χρόνια αργότερα από τον μοναχό Ιωσήφ Γεροντογιάννη, που την έκανε γνω-
στή όχι μόνο σε ολόκληρη την Κρήτη, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το
έργο του Γεροντογιάννη συνέχισε ο εγγονός του Ιωσήφ Γεροντάκης και οι
επόμενοι ηγούμενοι μετά από αυτόν.Οι εργασίες στη Μονή Καψά συνεχίστη-
καν για χρόνια, ενώ το 1861 προστέθηκε και το δεύτερο κλίτος της Μονής
αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο της Μονής Καψάς
κατασκευάστηκε το 1869 από τον Χατζημηνά και αγιογραφήθηκε το 1874
από τον Αντώνης Αλεξανδρίδη.


H ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: