Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΤΣΙΒΗΣ (1664μ.) ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ

Διπλή δράση την Κυριακή που μας πέρασε για τον Ορειβατικό Σύλλογο Αγίου
Νικολάου που περπάτησε αφενώς μέσα στο οροπέδιο Καθαρού σε μία κυκλική
όμορφη πεζοπορία και αφετέρου ανέβηκε στην κορυφή της Τσίβης σε μια δια-
δρομή που τερμάτισε και αυτή μέσα στο Καθαρό.Οι καιρικές συνθήκες εξαιρε-
τικές για πεζοπορία βοήθησε και τις δύο ομάδες να απολαύσουν τις δύο διαδρο-
μές,να γεμίσουνε με εικόνες και συναισθήματα για μία ακόμα κυριακάτικη εξό-
ρμηση στα βουνά της περιοχής μας.Η πρώτη ομάδα ξεκίνησε από το "Αβδελι-
ακό" και περιπλανήθηκε στο οροπέδιο ανάμεσα στους αμπελώνες και τα χωρά-
φια με τις μηλίες και τις αχλαδιές και επέστρεψε μετά από τρείς ώρες περίπου
στο σημείο εκκίνησης.Η άλλη ομάδα ξεκίνησε από το μονοπάτι που βρίκεται
στη θέση Δάμακας λίγο πριν το οροπέδιο του Καθαρού και κατηφόρισε αρχι-
κά προς την ρεματιά στην περιοχή "Ρούσος Λάκκος" με πορεία βόρειοδυτική,
ανάμεσα στους πρίνους και τους αζίλακες που γεμίζουν την ρεματιά.Μετά από
λίγο η πορεία έγινε ανηφορική ακολουθώντας το μονοπάτι μέχρι το μιτάτο του
Μπρόκου και στην συνέχεια χωρίς ευδιάκριτο μονοπάτι μέχρι την κορυφή, συ-
ντροφιά με τα λιγοστά φρύγανα και τους χαμηλούς αρωματικούς θάμνους (κυ-
ρίως από θυμάρια και ρείκια) και την υπέροχη θέα.Λίγο πριν την κορυφή το
τοπίο γίνεται βραχώδες εντελώς γυμνό δίνοντας και το όνομα στην κορυφή
(τσιβή=φαλακρή, γυμνή,χωρίς  δένδρα και βλάστηση).Η επιστροφή της δεύ-
τερης ομάδας έγινε ακολουθώντας πορεία νότια από τις μικρές γύρω κορφές
μέχρι το οροπέδιο.Δεν υπάρχουν σχόλια: