Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ-ΠΕΖΑ-ΒΡΟΚΑΣΤΡΟ-ΙΣΤΡΟΝ

Στην όμορφη περιοχή του Καλού Χωριού περπάτησε ο Ορειβατικός Σύλλογος
Αγίου Νικολάου την Κυριακή 24 Μαίου του 2015,σε ένα τόπο ευλογημένο που
συνδυάζει αρμονικά την καταγάλανη θάλασσα, που βρέχει τις πανέμορφες "τρο-
πικές" παραλίες, με το βουνό και τα δάση του που βρίσκονται μια ανάσα μακρυά.
Η πεζοπορία μας ξεκίνησε από τον οικισμό και ανηφορικά ακολουθώντας αγροτι-
κούς δρόμους πέρασε στην περιοχή "Πεζά" όπου στα κάθετα βράχια της περιοχής
βρίσκεται το ομώνυμο αναρριχητικό πεδίο για τους λάτρεις του ιδιάιτερου αυτού
σπόρ, στην συνέχεια από την πηγή "Σφακόνερο"και με  κατεύθυνση ανατολική
ανεβήκαμε στην κορυφή του Βρόκαστρου (313μ.) στον που προσφέρει εντυπω-
σιακή θέα στην γύρω περιοχή αλλά και στον κόλπο του Μεραμπέλου όπου ιδρύ-
θηκε στο τέλος των μετανακτορικών μινωικών χρόνων οικισμός κορυφής παρό-
μοιος με αυτούς στο Καβούσι.ΜΙΝΩΙΚΟΣ  ΟΙΚΙΣΜΟΣ  ΒΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
Το Βρόκαστρο είναι ένας από τους κυριότερους οικισμούς της  περιοχής και
ο πιο σημαντικός για την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου στα πλαίσια μιας σειράς
παράλληλων χρονικά κοινοτήτων που εκτείνονται από το Καβούσι μέχρι την
Κριτσά. Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ του Βροκάστρου και των άλλων κοινο-
τήτων είναι ότι λόγω της εγγύτητας του με την παραλία διατηρούσε στενή επα-
φή με την κεντρική Κρήτη και το Αιγαίο.Οι επικρατούσες περίοδοι κατοίκησης
στην κορυφή του Βροκάστρου είναι η Προτοανακτορική και Υστερομινωική ΙΙΙ
Γ μέχρι το τέλος της Γεωμετρικής περιόδου. Ωστόσο ο οικισμός συνεχίζει και
στην Ανατολίζουσα περίοδο, όπως αποδεικνύεται από την παρουσία των τάφων.
Υπάρχουν επίσης ενδείξεις για κατοίκηση κατά την Κλασική και Ελληνιστική
περίοδο από τα καλής ποιότητας μελαμβαφή όστρακα που αποκαλύφθηκαν κα-
τά τις ανασκαφές της Hall. Ο Nowicki δίνοντας της δική του ερμηνεία θεωρεί
τον οικισμό τυπική αμυντική θέση της Μεσομινωικής Ι -ΙΙ. Στο πλαίσιο επιφα-
νειακής έρευνας στην ευρύτερη περιοχή του Βροκάστρου έχουν εντοπιστεί λεί-
ψανα εγκαταστάσεων και ταφικών συνόλων τόσο των μινωικών όσο και των
ιστορικών χρόνων.( ΠΗΓΗ : ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝΚ ΚΑΙ ΠΕΡΙ-ΒΑΛΛΟ-
ΝΤΙΚΩΝ  ΠΟΡΩΝ :  http://new.ims.forth.gr/?q=en/node/1896  )
Στον αρχαίο αυτό οικισμό φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε η τεχνική κατασκευής
των διαδοχικών ανδήρων πάνω στα οποία χτίζονταν τοίχοι από αδούλευτες πέ-
τρες.Στους αρχιτεκτονικούς τύπους αναγνωρίζονται, ορθογώνια δωμάτια με εί-
σοδο, συνήθως στην στενή πλευρά, έκκεντρα. Τα βοηθητικά δωμάτια οικοδο-
μούνται στον ίδιο άξονα με το κύριο δωμάτιο και σπάνια πλάι του. Τα τοπογρα-
φικά δεδομένα καθόρισαν τις κατόψεις τους, τη διάταξη των δωματίων, και τη
θέση των δρόμων. Τα σπίτια είχαν το σχήμα ορθογώνιου στενόμακρου ευρυ-
μέτωπου οίκου. Η διάταξή τους είναι ακανόνιστη και μερικοί τοίχοι δεν είναι
εντελώς ευθύγραμμοι, εξαιτίας των κλίσεων του εδάφους.Είναι φανερή η στε-
νή σχέση με την προϊστορική πολεοδομία και αρχιτεκτονική. Έντονα μινωικού
χαρακτήρα είναι και τα καλντερίμια που υπάρχουν ανάμεσα στα σπίτια. Αξιό-
λογο είναι ένα μινωικό δωμάτιο που θεωρήθηκε ως ιερό και διατηρήθηκε στο
τέλος του 8ου αιώνα π.Χ. (έκταση: 20 τ.μ.). Εισόδους είχε και από τις δύο στε-
νές πλευρές.

XAΡΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: