Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΟΝ ΛΟΥΜΑ

Η Ορειβατική ομάδα Αγίου Νικολάου στα πλαίσια των δράσεων της, πραγμα-
τοποίησε την Κυριακή 6-4-2014 καθαρισμό του παλαιού μονοπατιού που ξε-
κινούσε από τον Λούμα με κατεύθυνση νότια προς τις Ιερές Μονές Αρετίου
και Καρδαμούτσας.Το μονοπάτι αποτελούσε τμήμα του πυκνού δικτύου των
μονοπατιών της περιοχής του Πάνω Μεραμπέλλου και συνέδεε μεταξύ τους,
τους οικισμούς, τις πολλές Μονές και τα κτήματα τους Τα εγκαταλλελημένα
σήμερα μονοπάτια όσα είναι βατά χρησιμεύουν κυρίως στους λάτρεις της φύ
σης και στους φανατικούς πεζοπόρους.'Ετσι μια από τις δραστηριότητες τις
ομάδας μας είναι ο καθαρισμός και η αποκατάσταση των μονοπατιών αυτών
με σκοπό να διασωθούν από την φθορά του χρόνου αλλά και για να μπορέ-
σουν να βρεθούν όλο και περισσότεροι πεζοπόροι και λάτρεις της πανέμο-
ρφης φύσης μας, πάνω στα πατήματα των προγόνων μας...Δεν υπάρχουν σχόλια: