Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑΠΟΛΗ (ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΡΟΣ ΚΟΥΡΟΥΝΕΣ-ΑΡΧΑΙΑ ΔΡΗΡΟΣ)


Δύο ημέρες μετά και την επίσημη έναρξη της άνοιξης,(που αστρονομικά ξε-
κινά στο βόρειο ημισφαίριο με την εαρινή ισημερία κατά τις 21 Μαρτίου )
η Ορειβατική Ομάδα Αγίου Νικολάου περπάτησε στα μονοπάτια βόρειοανα-
τολικά της Νεάπολης.Η άνοιξη δίνει νέα πνοή στη φύση,τα πάντα γύρω αρχί-
ζουν να πρασινίζουν, τα βλαστάρια εμφανίζονται ξανά στα δέντρα και στους
θάμνους και μικρά πολύχρωμα λουλούδια φυτρώνουν σιγά σιγά ανάμεσα στα
φρύγανα. Αυτές τις οι όμορφες μέρες,που ο καιρός αφήνει πλέον τον χεμω-
νιάτικο χαρακτήρα του, είναι ιδανικές για πεζοπορικές εξορμήσεις στην φύση
και η ομάδα μας δεν χάνει τέτοιες ευκαιρίες,όπως αυτή την Κυριακή που που
οι τυχεροί (για μία ακόμα Κυριακή ήταν αρκετοί) συμμετέχοντες περπατήσαν
με ένα ιδανικό για πεζοπορία καιρό στα όμορφα μονοπάτια στην περιοχή της
Νεάπολης.( ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΛΩΝΤΖΑ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΓΚΑΛΟ)
Από το ύψος του ΚΤΕΟ, ξεκινά ένα παλιό μονοπάτι που ανηφορίζει την λα-
γκαδιά που σχηματίζουν τα μικρά βουνά του Τιμίου Σταυρού (793μ.) από τα
αριστερά και της Αλισφακιάς (721μ) από τα δεξιά.Το μονοπάτι αυτό συνέδεε
τα παλιά χρόνια την Νεάπολη με τα μετόχια και τα χωριά του δυτικού πάνω
Μεραμπέλλου (Κουρούνες, Νοφαλιάς, Ξερά Ξύλα, Φραθιάς,Περονίδες,Πέ-
τρος,κ.ά.).Η  διαδρομή συνεχίζει μέχρι λίγο πριν τις Κουρούνες στο σημείο
που συναντά τον άσφαλτο και γυρίζει από την άλλη μεριά του με πορεία νό-
τια προς την αρχαία Δρήρο (στο σημείο που βρέθηκε αυτή η αρχαία πόλη)
περνώντας πρώτα από το ξωκλήσι στις παρυφές του λόφου (η αρχαία ονο-
μασία του ήταν Καδιστός) του Αγίου Γεωργίου πριν σκαρφαλώσει στην κο-
ρυφή του και στο άλλο ξωκλήσι του Αγίου Αντωνίου με την υπέροχη θέα
στην "λεκάνη" του πάνω Μεραμπέλλου (Λίμνες-Νεάπολη)

 ΑΡΧΑΙΑ ΔΡΗΡΟΣ
Η Δρήρος ήταν μια από τις σπουδαίες πόλεις της Κρήτης εκείνη την εποχή,άλλα 
το όνομα της ήταν γνωστό μόνο από το γραμματικό Θεόγνωστο, πού το ανάφερε 
σαν παράδειγμα των ονομάτων που τελειώνουν εις ηρος. Αρχικά η θέση της πό-
λης ήταν άγνωστη.Την ακριβή θέση της Δρήρου ήλθε να κα-θορίσει ακριβώς μια 
επιγραφή.Το 1855 δυο γεωργοί από τη Νεάπολη, καλ-λιεργώντας τα χωράφια 
τους εκεί πάνω, βρήκαν μια πέτρα τετράγωνη, στην όποια ήταν γραμμένος κι από 
τις τέσσερις πλευρές, ο όρκος πού έδωσαν οι έφηβοι της αρχαίας Δρήρου, εκδη-
λώνοντας το μίσος τους προς τους Λύ-κτιους και τους Μιλάτιους, την αφοσίωση 
τους στην πατρίδα τους, τη Δρήρο, και την πίστη τους προς τους συμμάχους των 
Κνώσιους.Οι τουρκικές αρχές επέβαλαν στους κατοίκους μεταφορά της αρχικά 
στη Νεάπολη κι από εκεί στο Ηράκλειο,απ' όπου μεταφέρθηκε στην Κωνσταντι-
νούπολη, όπου βρί-σκεται σήμερα στο επιγραφικό Μουσείο.Η ανασκαφή στην 
περιοχή έγινε  το 1917 κ.ε. από Έλληνες Ξανθουδίδη και Μαρινάτο και Γάλλους 
αρχαιολόγους Demargne και Van Effenterre. 
Δεν υπάρχουν σχόλια: