ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:ΚΥΡΙΑΚΗ 22-12-2018 ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΑΜΠΕΛΛΟ:ΣΚΙΝΙΑΣ-ΒΛΥΧΑΔΙΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΜΕΣΕΛΕΡΟΙ - ΜΟΝΗ ΒΡΥΩΜΕΝΟΥ

Την Κυριακή 2-2-2014 καταφέραμε τελικά να περπατήσουμε στην περιοχή της
αρχαίας Ώλερου των σημερινών δηλαδή Μεσελέρων, μετά την αναβολή της δι-
δρομής την προηγούμενη Κυριακή, μιας και οι τότε καιρικές συνθήκες ανέτρε-
ψαν τα σχέδια μας.Η βροχή βέβαια μας συνόδευσε και αυτή την Κυριακή,με ε-
λαφρότερη βέβαια ένταση, και έτσι οι "ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΙ" (όπως βάπτισε την ομά-
δα η Ελένη) περπάτησε σε μια ακόμα περιοχή με αδιάλειπτη κατοίκηση από
τα αρχαία χρόνια, αυτή των Μεσελέρων.Από την περιοχή διέρχεται και το Ευ-
ρωπαικό μονοπάτι Ε4 όπως έρχεται από την Πρίνα (τοτμήμα αυτό περπάτησαν
οι "αδιάβροχοι" πεζοπόροι μας την προηγούμενη Κυριακή κάτω από συνεχή
βροχή), το οποίο και ακολουθήσαμε μέχριτην Μονή της Παναγίας της Βρυ-
ωμένης και από εκεί επιστρέψαμε στο γεραπετρίτικο χωριό.

(ΣΗΜ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΣΕΛΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΝΗ 
ΒΡΥΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ :
                       https://sites.google.com/site/meseleroi/

  http://www.imis.gr/iera-mhtropolh/peripheries/ieres-mones/monh-bryomenou/
   html/idrysh-thesh.html


Η διαδρομή μας περιελάμβανε περπάτημα μέσα σε ένα όμορφο φυσικό τοπίο
με επιβλητικούς λόφους και ελαιώνες στο ξεκίνημα του αλλά και στην βραχώ-
δη δύσβατη περιοχή και επίσκεψη στο ανενεργό σήμερα μοναστήρι.Ξεκινήσα-
με την πεζοπορία μας από τους Μεσελέρους με πορεία ανατολική και κατεύ-
θυνση την ρεματιά ανάμεσα στις κορφές Πλακοκεφάλα (712μ.)στα δεξιά μας
και Σκινάβρια (698μ) στα αριστερά μας, πάνω στον αγροτικό δρόμο που απο-
τελεί τμήμα του Ε4 (Μεσελέροι-Μονή Βρυομένης), και το οποίο έχει εκ νέου
σημανθεί με όμορφες πινακίδες,(που όμως με λύπη μας παρατηρούμε ίχνη βα-
νδαλισμού σε αυτές) και είναι εύκολο για να το περπατήσει κανείς.Το GPS ξε-
κίνησε να γράφει μέσα από το χωριό των Μεσελέρων από όπου και ξεκίνησε
η πεζοπορική μας διαδρομή,με την πυξίδα να δείχνει κατεύθυνση ανατολική.

ΜΕΣΕΛΕΡΟΙ 
Κοντά στο σημείο όπου πιστεύεται ότι βρίσκονταν η μινωική πόλης ΩΛΕΡΟΣ
βρίσκεται το χωριό Μεσελέροι, από την οποία πήρε και το σημερινό χωριό το
όνομα του (Μεσε-λέροι, δηλαδή στην μέση της Ωλέρου.Βρίσκεται 10χλμ βό-
ρεια από την Ιεράπετρα σε υψόμετρο 360μ.Η Ώλερος άκμασε την κλασσική
εποχή για να κατακτηθεί από την ισχυρή Ιεράπυτνα και ήταν τόπος λατρείας
της Ωλερίας Αθηνάς, με το περίφημο άγαλμα της, που λατρευόταν από τους
Ολερίους και Ιεραπύτνιους.Στην Ωλερο που ήταν σπουδαίο κέντρο της αρχαι-
ότητας γίνονταν τελετές και Αθλοπαιδίες στο στάδιο που υπήρχε εκεί για μια
εβδομάδα. Λέγεται ότι οι Ωλέριοι συμμετείχαν σε στο εκστρατευτικό σώμα
εναντίων των Περσών.Το χωριό είναι τριγυρισμένο από βουνά (Μέσωνας,
Σκουρωπή, Σκιναβριάς, Πλακοκεφάλα,Χάρακας)που δημιουργούν ένα λεκα-
νοπέδιο ανοιχτό μόνο στη νοτιοδυτική μεριά προς την ρεματιά του Κοράκου
όπου καταλήγει ο Λουράς, ο ποταμός που ξεκινά από την μεριά της Σκουρωπής,
Πλούσια όμως και η νεότερη ιστορία του χωριού “Μεσελέροι”. Η Μονή Βρυ-
ωμένης της Β΄ Βυζαντινής περιόδου ήταν θερινή έδρα του επισκόπου “Ιεράς”,
σπουδαίο θρησκευτικό και επαναστατικό κέντρο. Η προσπάθεια αναστύλωσης
της μονής από την ενορία, τον πολιτιστικό σύλλογο, και άλλους φορείς, αναδει-
κνύει την μονή Βρυωμένης σαν ένα από τα πιο σπουδαία μνημεία της Κρήτης.
Πολλές ιστορικές αναφορές και τοπωνύμια δείχνουν την πλούσια ιστορία του
χωριού. Εικάζεται ότι στη θέση “Φοραδομάντρα” ίσως υπήρχε το μεσαίωνα
εκτροφείο αλόγων.Αξιοθέατο αποτελεί και το ύψωμα βόρεια των Μεσελέρων,
στου “Κάτση το μνήμα” από όπου φαίνεται το Λυβικό και το Κρητικό πέλαγος.

Το περπάτημα πάνω στον δρόμο (σηματοδοτημένος ως τμήμα του Ε4) μας φέ-
ρνει μετά από περίπου μιάμιση ώρα στην Μονή Βρυομένης.Η Ιερά Μονή Πα-
ναγίας Βρυωμένης βρίσκεται σε απόσταση περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων,
ανατολικά του χωριού Μεσελέροι στην κορυφογραμμή του όρους Σταυρός της
επαρχίας Ιεράπετρας.Βρίσκεται φωλιασμένη μέσα σε μια βραχώδη περιοχή,σε
μια εντυπωσιακά όμορφη και οχυρωμένη θέση, όπου παλιότερα, πριν τις κατα-
στροφικές πυρκαγιές των τελευταίων χρόνων,κυριαρχούσε το πράσινο και τα
τρεχούμενα νερά.Το συγκρότημα της Μονής παραμένει αθέατο, παρόλο που
βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 600 μέτρων,είναι κτισμένο πάνω σε βράχο
που ακριβώς κάτω του υπάρχει η πηγή από την οποία υδρεύεται το χωριό ήδη
από την Μινωική εποχή. Υπολείμματα του αρχαίου αγωγού έχουνε βρεθεί πα-
λαιοτέρα ενώ, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί, πολλοί θεωρούνε πως στον ίδιο τόπο
βρισκόταν ο ναός της Ωλερίας Αθηνάς καθώς ο τόπος ταιριάζει με σχετικές πε-
ριγραφές.
Πρόκειται για ένα αξιόλογο μοναστηριακό συγκρότημα, που παρουσιάζει δυο
κύριες κατασκευαστικές φάσεις.  Η πρώτη ανάγεται στο 1401-1402, κατά την
οποία χτίστηκε και τοιχογραφήθηκε το ανατολικό τμήμα του καθολικού καθώς
και ο αρχικός πυρήνας των κελιών.Κατά την γνωστή παράδοση που ακούμε
για πολλά μοναστήρια, στο σημείο αυτό βρέθηκε η εικόνα Παναγίας κρυμμέ-
νη μέσα σε μικρή σπηλιά και σκεπασμένη με βρύα (εξού και το όνομα ΒΡΥ-
ΩΜΕΝΗ) λόγω της υγρασίας από τα νερά της πηγής και έτσι χτίστηκε στο ση-
μείο αυτό ο πρώτος ναός.Η δεύτερη φάση, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε
η κατά μήκος επέκταση προς δυσμάς του καθολικού και η κατασκευή των κε-
λίων και κοινόχρηστων χώρων μπορεί να χρονολογηθεί βάσει των μορφολο-
γικών στοιχείων με την πλούσια αναγεννησιακή - μανιεριστική τεχνοτροπία,
περί τα τέλη του 16ου ή και τις αρχές του17ου αιώνα. Την περίοδο αυτή η Μο-
νή γνώρισε και τη μεγαλύτερη ακμή της.Επιγραφή, τμήμα της οποίας διατηρεί-
ται ακόμη στο παράθυρο του βόρειου τοίχου το οποίο προέκυψε από αλλαγή
της αρχικής εισόδου του ναού,μας παραδίδει και το όνομα του κτήτορα της
μονής μοναχού Μύρωνα Καλοδρόσιου.
Στη σημερινή του μορφή το συγκρότημα περιλαμβάνει το καθολικό που βρίσκε-
ται στο Ν.Δ. τμήμα της ανώτερης στάθμης του μοναστηριού και το οποίο διατη
ρείται σε καλή κατάσταση.Το καθολικό είναι αφιερωμένο στο Γενέσιο της Θεο
τόκου. Πρόκειται για μονόχωρο καμαροσκέπαστο ναό, δυο κατασκευαστικών
φάσεων. Αρχικά κατασκευάστηκε και τοιχογραφήθηκε το ανατολικό κλίτος του
ναού που χρονολογείται βάσει της κτητορικής επιγραφής το 1401-1402. Μετα
γενέστερα, στα τέλη του 16ου η και τις αρχές του 17ου αιώνα (πιθανόν περί το
1577), ο ναός επεκτάθηκε, προς δυσμάς στον ίδιο άξονα, με διάνοιξη του δυτι
κού τοίχου, και στεγάστηκε με οξυκόρυφο θόλο μεγαλύτερου ύψους. Στην κα
τασκευή του διαπιστώνεται χρήση απλών γεωμετρικών χαράξεων και αναλογι
ών, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συμμετοχή έμπειρων αρχιμαστόρων στο σχε
διασμό του.

Ο ναός στη σημερινή του μορφή έχει δυο θύρες εισόδου. Η κύρια είσοδος ανοί-
γεται στο βόρειο τοίχο του δυτικού κλίτους. Πρόκειται για ένα θύρωμα έντονου
αναγεννησιακού χαρακτήρα. Η δευτερεύουσα, λιτά λαξευμένη θύρα εισόδου,α-
νοίγεται στο νότιο τοίχο του δυτικού κλίτους. Στο βόρειο τοίχο του αρχικού ανα-
τολικού κλίτους του ναού ανοιγόταν η στενή θύρα εισόδου του, με ευθύγραμμο
υπέρθυρο που φέρει οξυκόρυφο ανακουφιστικό τόξο. Η θύρα αυτή τοιχίστηκε
μεταγενέστερα και μετατράπηκε σε παράθυρο, πιθανότατα όταν κατασκευάστη-
κε το δυτικό κλίτος.Στο ανατολικό τμήμα του βόρειο τοίχου του δυτικού κλίτους,
στην απότμηση της στέγης του ναού, σώζεται η ιδιαίτερα επιμελημένη βάση του
καμπαναριού, η οποία ανήκει στην περίοδο της Βενετοκρατίας.Στο εσωράχιο του
παραθύρου του βόρειου τοίχου μετά τις εργασίες συντήρησης αποκαλύφθηκε
γραπτή κεφαλαιογράμματη επιγραφή, στην οποία αναφέρονται οι κτήτορες του
ναού.


Το μνημείο της Μονής είναι καταχωρημένο από τον Ιταλό G. Gerola στον «Το-
πογραφικό κατάλογο των τοιχογραφημένων εκκλησιών της Κρήτης», όπου και
εκείνος αναφέρει την κτητορική επιγραφή·«ΑΝΕΚΕΝΙΣΘΙ Ο ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ
ΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟ
ΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΗΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΔΙ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΠΟΥ ΜΙΡΟΥ
ΜΟΝΑΧΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΟΔΡΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕ
ΒΗ(Σ) ΚΑΙ ΤΗΣ (ΑΔΕΛΦΗΣ ΑΥΤΟΥ ΣΩΦΡΟΣΙΝΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ ΕΠΙ ΕΤΟΥΣ
6910 (1401-1402))». Ο ναός δηλ. ανακαινίσθηκε από τον Μοναχό Μύρωνα Κα-
λοδρόσιο και την επίσης μοναχή αδελφή του Σωφροσύνη, με τη βοήθεια και της
μητέρας τους Παρασκευής, όπως μαρτυρεί η σωζόμενη επιγραφή του1401-1402
στο κατάγραφο καθολικό.Το μοναστήρι αποτέλεσε την θερινή έδρα του επισκό-
που στα παλιότερα χρόνια σύμφωνα με τον Gerola, ενώ σύμφωνα με την παρά-
δοση εγίνηκε η πρώτη επαναστατική σύναξη των οπλαρχηγών της Επαρχίας Ιε-
ράπετρας το 1821, εξαιτίας της οποίας οι Τούρκοι καταστρέψαν το μοναστήρι.

Η επιστροφή μας στους Μεσελέρους από την Μονή της Παναγίας της Βρυω-
μένης (το μοναστήρι πανηγυρίζει στις 15 Αυγούστου παρόλο που το Γενέ-
σιο της Θεοτόκου που είναι αφιερωμενός ο ναός στις 8 Σεπτεμβρίου) έγινε
από την ίδια διαδρομή,αφού και αυτή την Κυριακή τελικά όσο περνούσε η
ώρα η βροχή δυνάμωνε και ίσως δημιουργούσε προβλήματα στην ομάδα
από την άλλη πλευρά όπου και είχαμε σκοπό να πάμε.Στεγνώσαμε για κά-
μποσο διάστημα στην μονή σε ένα ανοικτό κελί και επιστρέψαμε  στους
Μεσελέρους μετά από μιά ώρα περπάτημα κάτω από συνεχή βροχή.Η ομά-
δα συνέχισε την Κυριακάτικη εξόρμηση σε ταβέρνα στο χωριό όπου και
περάσαμε άλλες δύο ώρες με καλούς μεζέδες και κρασάκι που μας ζέστ-
νε από το κρύο της πρώτης βροχερής Κυριακής του Φεβρουαρίου.
(ΣΗΜ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΣΕΛΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΝΗ 
ΒΡΥΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ :
                       https://sites.google.com/site/meseleroi/

  http://www.imis.gr/iera-mhtropolh/peripheries/ieres-mones/monh-bryomenou/
   html/idrysh-thesh.html
 Η  ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΑΣ 

EveryTrail - Find hiking trails in California and beyond


Δεν υπάρχουν σχόλια: