ΚΡΗΤΗ ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ

-Η Κρήτη διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο και ποικίλο φυσικό περιβάλλον με ξεχωριστή    
  γεωμορφολογία, με έντονες αντιθέσεις και πολλές περιοχές με υψηλή οικολογική 
  αξία. 
                              
-Επιβλητικά βουνά, σπήλαια και φαράγγια, λίμνες, ποτάμια, βιότοποι σπάνιας ομο-
  ρφιάς και μοναδικά οικοσυστήματα «προικίζουν» την ελληνική γη με εντυπωσιακά 
  τοπία, τα οποία σε συνδυασμό με το ήπιο κλίμα καθιστούν την Κρήτη ιδανικό προ-
  ορισμό για τους λάτρεις του οικολογικού και γενικότερα εναλλακτικού τουρισμού.

  Επισκεπτόμενος διάφορες περιοχές της χώρας, ο περιηγητής έχει την ευκαιρία:
- να περιπλανηθεί σε αισθητικά δάση ή να εξερευνήσει εθνικούς δρυμούς
- να απολαύσει υπέροχα μνημεία της φύσης, όπως φαράγγια, σπήλαια και καταρ-
  ράκτες
- να παρατηρήσει και να θαυμάσει σπάνια είδη πουλιών που φωλιάζουν ή κατα-
   φεύγουν σε παράκτια οικοσυστήματα και υγρότοπους (βραχώδεις ακτές, αμμώ-
   δεις  παραλίες, αμμοθίνες, κ.α.)
- να μελετει την εξαιρετική ποικιλία της χλωρίδας στην ύπαιθρο
- να συμμετέχει σε δραστηριότητες extreme σπορ (canyonig, ποδήλατο βουνού 
   κ.α.)
- να βρει κατάλυμα σε πρότυπες αγροτουριστικές μονάδες, σε διάφορες περιοχές 
  που προσφέρουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να γνωρίσει την τοπική αρχιτε-
   κτονική, την πολιτισμική και γαστρονομική παράδοση, αλλά και τα προϊόντα, 
   τις αγροτικές ασχολίες και την καθημερινή ζωή των κατοίκων κάθε περιοχής.

-Οι επισκέπτες των οικολογικά ευαίσθητων περιοχών οφείλουν να σέβονται τους 
  κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση, να αποφεύγουν 
  κάθε ενόχληση των ειδών που βρίσκονται στους φυσικούς βιότοπους και να μη
  διαταράσσουν τη ισορροπία των οικοσυστημάτων. 

-Πληροφορίες για το πώς μπορείτε να επισκεφθείτε προστατευόμενες περιοχές 
  και να συμμετέχετε σε ειδικά προγράμματα, παρέχουν τα διάφορα τοπικά κέ-
   ντρα πληροφόρησης, η τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και ειδικευμένα γραφεία

     Οι εξορμήσεις μέχρι και τον Ιανουάριο του 2019 αναφέρονται σε πεζοπορίες 
    που είχα πραγματοποιήσει με τον ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ 
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
email: andloukakis@hotmail.com