Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

MONOΠΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ
Η περιοχή μας διαθέτει πολλές πεζοπορικές διαδρομές πάνω 
σε πανάρχαια μονοπάτια  που  φέρνουν τον άνθρωπο κοντά 
στην φύση.Τα μονοπάτια αυτάκαι τα λιθόστρωτα καλντερίμια, 
ήταν κάποτε  οι μοναδικοί δρόμοι επικοινωνίας και μεταφοράς 
των κατοίκων των οικισμών σε όλη την Κρήτη, και πάνω τους
κυλούσε η ζωή της υπαίθρου.Ενα τέτοιο μονοπάτι ξεκινά από 
την Αμμουδάρα και φτάνει μέχρι το Μαρδάτι.Δυστυχώς όμως 
σώζεται μόνο ένα μικρό τμήμα του και αυτό είναι καλά κρυμμένο 
κάτω από την πυκνή βλάστηση,και δύσκολα μπορεί να το 
διασχίσει κάποιος.Ετσι αποφασίσαμε, μια μικρή ομάδα
από το ορειβατικό τμήμα, που τελικά έγινε μεγάλη παρέα,
σε μια  όμορφη απογευματινή πεζοπορία,να περπατήσουμε 
στο μονοπάτι για  να διαπιστώσουμε  την κατάσταση του,
προκειμένου να οργανώσουμε σε επόμενη εξόρμηση τον 
καθαρισμό του.

Ξεκινήσαμε από την Αμμουδάρα λίγα μέτρα πάνω από το εργο-
τάξιο της νέας εθνικής οδού.Ακολουθήσαμε ανηφορική δυτική 
πορεία και φτάσαμε σε ένα εγκατελλελημένο οικισμό.Διακρί-
νονται καθαρά τα δωμάτια με τους πέτρινους τοίχους να στέκουν 
δίπλα σε δύο αλώνια ενώ σε καλή σχετικά κατάσταση βρίσκεται 
και ένας ξυλόφουρνος αρκετά μεγάλος. Εντυπωσιακές είναι και 
οι γούρνες συλλογής νερού σκαλισμένες πάνω στις μεγάλες 
πέτρες ,αλλά και μια μεγάλη δεξαμενή και αυτή σκαλισμένη
σε ένα μεγαλύτερο βράχο.Ο οικισμός βρίσκεται σε ένα εντυπω-
σιακό σημείο πάνω από μια μικρήχαράδρα με εντυπωσική θέα 
στην πόλη του Αγίου Νικολάου στο βάθος.Από εκείνο το σημείο 
διακρίνεται πιο καθαρά αλλά σκεπασμένο από τους θάμνους και 
το μονοπάτι που θέλαμε να δούμε.


Ακολουθούμε την πορεία του μονοπατιού και όπου δυσκολευό-
μαστε  κόβουμε μερικά κλαδιά ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζουμε το 
τρόπο δράσης μας για το καθαρισμό του,και μετά από περίπου 
είκοση λεπτά συναντάμε τον αγροτικό δρόμο που ανοίχτηκε 
πάνω σε ένα μεγάλο τμήμα του μονοπατιού,και έτσι έχει κατα-
στραφεί .Δυστυχώς οι δρόμοι συχνά βαδίζουν στις ρότες των
παλιών μονοπατιών, εξαφανίζοντάς τα.Σήμερα ευτυχώς μερικά 
από τα παλιά μονοπάτια καθαρίζονται και σηματοδοτούνται,ενώ  
επιπλέον διανοίγονται και νέα. Με  αυτόν τον τρόπο μπορεί  ο 
καθένας να απολαύσει την  φύση, βαδίζοντας  πάνω  σε  παμπά-
λαιους διαδρόμους που  χάραξε  ο παραδοσιακός πολιτισμός,
και πάνω σε αυτό, η ομάδα μαςθέλει να να βάλει το δικό της 
λιθαράκι.Μερικά μονοπάτια προσφέρουν ιδανικές διαδρομές 
αναψυχής και φυσιολατρίας,βοηθούν στην ανακάλυψη της  φύσης 
 και της  παραδοσιακής  αγροτικής  ζωής, που  απουσιάζουν από 
τον άνθρωπο της πόλης. Ένας ωραίος τρόπος για να νοιώσει
 κανείς τη φύση, είναι  να βαδίσει πάνω σε ένα μονοπάτι.


Η διαδρομή μας μέχρι το τέλος της στο σημείο από όπου είχαμε 
ξεκινήσει έγινε πάνω σε αγροτικούς δρόμους της περιοχής όμως 
αυτό δεν μας εμπόδισε να θαυμάσουμε την ανοιξιάτικη φύση που
έχει γεμίσει τους αγρούς με κάθε είδος πολύχρωμα λουλούδια,
με τις πολλές και μικροσκοπικές ορχιδεές να κλέβουν όμως την
παράσταση με τα εντυπωσικά άνθη τους αλλά και την ποικιλία
τους που φυτρώνουν ανάμεσα στα φρύγανα της περιοχής.

  

Δεν υπάρχουν σχόλια: