Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

1η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Στην πρώτη εκλογική Γενική Συνέλευση του νεοσύστατου συλλόγου μας,
στις 7 Οκτωβρίου, αφού έγινε απολογισμός από το προσωρινό Δ.Σ, εψή-
φισαν για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του σωματείου 51 μέλη.
Από τη διαδικασία ψηφοφορίας αναδειχτήκαν κατά σειρά πλειοψηφίας:
για το Διοικητικό Συμβούλιο οι:
ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ & ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ,
ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΝΗ,
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ και αναπληρωματικοί οι: ΓΑΛΛΟΥ ΧΑΡΙΣ,
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΠΟΠΗ.Για την Εξελεγκτική Επιτροπή οι: ΑΝΔΡΟΥΛΑ-
ΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΡΙΒΑ ΒΙΚΥ, ΒΛΑΣΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ και αναπληρωμα-
τικός ο ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το νόμο και το καταστατικό, τις
επόμενες μέρες το Δ.Σ θα συσταθεί σε σώμα, ορίζοντας Πρόεδρο, Αντι-
πρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία. Στη συνέχεια ο σύλλογος θα πρέπει να
πάρει Α.Φ.Μ από την εφορία και να θεωρήσει τα βιβλία του από την
Περιφέρεια. Απαιτούνται 10 (!) ξεχωριστά βιβλία επικυρωμένα αριθμη-
μένα και σφραγισμένα σε κάθε σελίδα.

Μόλις ολοκληρωθούν οι νόμιμες αλλά χρονοβόρες και αναπόφευκτες
τυπικές διαδικασίες, το νέο Δ.Σ θα συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ για να λη-
φθούν αποφάσεις για θέματα που πιθανόν προκύψουν, θέματα που θα
τεθούν από τα μέλη και θέματα που συζητήθηκαν στην Γ.Σ της 7ης
Οκτωβρίου, αλλά δεν πάρθηκαν αποφάσεις (τρόπος συμμετοχής στις
πεζοπορίες ατόμων που δεν είναι μέλη του συλλόγου).

Τα μέλη του συλλόγου (όσα υπέβαλαν αίτηση στις 7/10/15, αλλά και
όσοι εγγραφούν τις επόμενες μέρες) θα ενημερώνονται από τον/την
Γραμματέα με email για κάθε σημαντική εξέλιξη στην πορεία λειτου-
ργίας του συλλόγου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: