Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

ΜΟΝΟΠΑΤΙ Ε4 ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η Ορειβατική Ομάδα Αγίου Νικολάου περπάτησε την Κυριακή στις 6  Απρι-
λίου με την Περιβαλοντική Ομάδα του 2ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου στο
τμήμα του Ευρωπαικού μονοπατιού Ε4 από το Μοναστηράκι προς την Αγία
Άννα στο δάσος της Θρυπτής.Οι μαθητές συνοδευόμενοι από την καθηγή-
τρια τους κα Τασοπούλου είχαν έτσι την ευκαιρία να γνωρίσουν έτσι από κο-
ντά ένα μικρό τμήμα από το διάσημο αυτό μονοπάτι που ξεκινά από τα Πη-
ρυναία όρη στην Ιβηρική χερσόνησο διασχίζει πολλά κράτη της Ευρώπης
και καταλήγει στο νησί μας και συγκεκριμένα  στην Ζάκρο την μακρά πο-
ρεία του,Το τμήμα που περπατήσαμε ξεκινά από το Μοναστηράκι το μικρό
χωριό στην ρίζα του φαραγγιού του Χα και ανεβαίνει προς την  Θρυπτή
το οικισμό στις παρυφές του Αφέντη Εσταυρωμένου (1540μ.).

ΟΦΡΥΣ Η ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ (Μελισσάκι του επισκόπου)


ΟΡΧΙΔΕΑ Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ (Κόρη της ανατολής)

ΟΦΡΥΣ Η ΣΦΗΚΑΦΕΡΗ (Σφηγκάκι)

ΣΕΡΑΠΙΑ Η ΚΑΡΔΙΟΦΟΡΟΣ
Η πεζοπορία αρχικά και για ένα χιλιόμετρο περίπου γίνεται σε αγροτικό δρόμο
ελαφρά ανηφορικά και συνεχίζει με ζίγκ-ζακ,λίγο πιο απότομα, στο παλιό μο-
νοπάτι που έρχεται από το Κάτω Χωριό και φτάνει μέχρι την Θρυπτή. Η δια-
δρομή "κινείται" μέσα σε φρυγανώδες τοπίο, με τα θυμάρια και τις φασκομη-
λίες να μοσχοβολούν τον αέρα, και λίγο ψηλότερα μέσα σε όμορφο δάσος από
πεύκα.Προσφέρει δε εντυπωσιακή θέα στο στενότερο τμήμα της Κρήτης από
Παχεία Άμμο μέχρι την Ιεράπετρα, στο φαράγγι του Χα και στον αρχαίο οικισμό
του "Χαλασά" που έχει ανασκαφεί δίπλα στην έξοδο του.Η ανάβαση στο μονο-
πάτι διαρκεί περίπου μία ώρα μέχρι το χαρακτηριστικό βράχο ακριβώς στο χεί-
λος του γκρεμού του Χα, και συνεχίζει για άλλα τριάντα λεπτά διασχίζοντας την
πευκόφυτη περιοχή και οδηγεί στο ξωκλήσι της Αγίας 'Aννας.ΜΑΛΒΑ (ΜΟΛΟΧΑ) Η ΚΡΗΤΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΑΤΙ  Ε4
Το Ε4 είναι διεθνές μονοπάτι υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορει-
νής Πεζοπορίας (E.W.V.) και έχει σχεδιαστεί και σηματοδοτηθεί από την Ελ-
ληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας - Αναρρίχησης. Το Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Με-
γάλων Διαδρομών Ε4, ξεκινάει από τα Πυρηναία Όρη στην Ισπανία, διασχίζει
τα σύνορα Βουλγαρίας - Ελλάδας στον Προμαχώνα, διασχίζει τον δρόμο Προ-
μαχώνα-Σέρρες μέχρι τη γέφυρα του Στρυμόνα ποταμού όπου διασταυρώνεται
με το Ε6 και φθάνει στην Ελλάδα μέσω πρώην Γιουγκοσλαβίας στο φυλάκιο
της Νίκης βόρεια της Φλώρινας. Συνεχίζει την πορεία του νότια διασχίζωντας
τα βουνά Βέρνων, Βέρμιον, Πιερία και Όλυμπο, νότια της οροσειράς της Πί-
νδου, τα βουνά της κεντρικής Ελλάδας και καταλήγει στους Δελφούς. Περνάει,
έπειτα από τον κόλπο της Κορίνθου στο Γύθιο, διασχίζει την Κρήτη από το νο-
μό Χανίων ως το νομό Λασιθίου όπου και τερματίζει την πορεία του στην Ζά-
κρο.Πρόσφατα προστέθηκε προέκταση του μονοπατιού στην Κύπρο από την
Πάφο μέχρι την Λάρνακα. Προσφέρει, έτσι, τη δυνατότητα στον πεζοπόρο ή τον
ορειβάτη να γνωρίσει όλη την ποικιλία του τοπίου αλλά και τον πλούτο της ελ-
ληνικής (και της κυπριακής) φύσης.

ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ Η ΑΡΓΕΜΩΝΗ

Η διαδρομή του μονοπατιού Ε4 στην Ελλάδα χωρίζεται σε 3 τμήματα.: Βό-
ρειο, Μεσαίο και Νότιο.Το Βόρειο φτάνει μέχρι τα Μετέωρα, το μεσαίο έως
τους Δελφούς, και το Νότιο τμήμα διασχίζει την Πελοπόννησο και καταλήγει
έως το Γύθειο.Το μεγαλύτερο υψόμετρο της συνολικής διαδρομής είναι η κο-
ρυφή του Ολύμπου Σκολιό (2.911 μ.). Το κλίμα είναι μεσογειακό και παρου-
σιάζει μεγάλη ξηρασία το καλοκαίρι και σημαντική διαφορά θερμοκρασίας
την ημέρα από τη νύκτα. Η περίοδος που μπορεί να συναντήσει κανείς χιόνια
κατά μήκος της διαδρομής είναι από τον Νοέμβριο έως τον Ιούνιο. Η διαδρο-
μή το νότιου τμήματος του Μονοπατιού (Πελοπόννησος και Κρήτη) είναι
αρκετά ευκολότερη από εκείνη του βόρειου και μπορεί, στο μεγαλύτερο μέ-
ρος της, να περιπατηθεί όλες τις εποχές του χρόνου, επειδή το κλίμα εκεί
είναι ηπιότερο.Η καλύτερη εποχή για να διασχίσει κανείς το μονοπάτι στη
Βόρεια και κεντρική Ελλάδα είναι από το Μάϊο μέχρι μέσα του Οκτώβρη.
Στη νότια Ελλάδα οι ιδανικότερες εποχές είναι η Άνοιξη και το Φθινόπωρο.
Στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη και στην Κύπρομπορεί κάποιος να διασχί-
σει το μονοπάτι, έχοντας υπόψη ότι τα βουνά θα είναι καλυμμένα με χιόνι
μέχρι και τον Απρίλη.ΚΙΣΤΟΣ Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ (ΛΑΔΑΝΙΑ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: