Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 2085μ. (ΟΡΟΣΕΙΡΑ ΔΙΚΤΗΣ)

Στην κορυφή του Λάζαρου στα 2085μ. ανέβηκε η ορειβατική ομάδα Αγίου
Νικολάου αυτή την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2013.Ο Λάζαρος είναι βουνό
του ορεινού όγκου της Δίκτης,του περήφανου, επιβλητικού και μεγαλοπρε-
πή ορεινού όγκου που δεσπόζει πάνω από τα οροπέδια του Λασιθίου και του
Καθαρού,και διαθέτει την τρίτη ψηλότερη κορυφή της οροσειράς.Βρίσκεται
ανατολικά του Οροπεδίου Λασιθίου νότια του οροπεδίου του Καθαρού και
βόρεια του δάσους του Σελάκανου.Η ομάδα μας ανέβηκε στην κορυφή ακο-
λουθώντας την διαδρομή από το οροπέδιο του Καθαρού, στον "λάκο τσ΄ό-
χρας",το Λειβάδι, και τελική ανάβαση μέχρι την κορυφή από την βόρειοανα-
τολική πλευρά του βουνού.Η ορεινή πεζοπορία μας αυτή είχε μήκος κάτι λι-
γότερο από 16 χιλ. με υψομετρική διαφορά 935μ.ενώ χρειαστήκαμε περίπου
6 ώρες (καθαρής πεζοπορίας μαζί με την επιστροφή) για να την καλύψουμε.


ΤΑ ΚΡΙΑΡΙΑ

ΟΡΟΣΕΙΡΑ ΔΙΚΤΗΣ
Η οροσειρά της Δίκτης ή Λασιθιώτικα Όρη εκτείνεται στα ανατολικά της Κρή-
της στα σύνορα του Νομού Ηρακλείου και Λασιθίου. Η μεγαλύτερη κορυφή της
ονομάζεται Σπαθί (2148μ) και βρίσκεται στις νότιες πλευρές της. Υπάρχουν άλ-
λες δύο κορυφές που ξεπερνούν τα 2000μ υψόμετρο, του Αφέντη Χριστού στα
(2141μ) και του Λαζάρου (2085μ).Οι πλαγιές της Δίκτης με χαμηλά υψόμετρα
είναι κατάφυτες από ελιές και χαρουπιές και πεύκα στα νοτιοανατολικά.Στα νο-
τιοανατολικά η κύρια κορυφογραμμή με ύψος 2000 μέτρα έχει σχήμα πετάλου
και καλύπτει κυκλικά ένα από τα ωραιότερα τελευταία δάση της Κρήτης, το Σε-
λάκανο. Τα δασικά είδη που κυριαρχούν είναι τραχεία πεύκη, πρίνος (πουρνάρι),
κρητικός σφένδαμος, λιοπρίνι και άγριο κυπαρίσσι. Στα βορειοανατολικά της Σε
λένας υπάρχει δάσος από αριές (Αζιλακόδασος). Επίσης οι περιοχές μέσου υψο-
μέτρου αποτελούν καταφύγιο του ενδημικού και απειλούμενου είδους Zelkova
Abelicea (Αμπελιτσά).   
Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΡΟΚΟΣ
Στο ξεκίνημα της πεζοπορίας μας εκπλήσει ευχάριστα που συναντάμε να έχει
φυτρώσει παντού έδω στο καθαρό ο κρητικός κρόκος  crocus oreocreticus.Ανή-
κει στην Οικογένεια Iridaceae με γεωγραφική κατανοµή στην κεντρ. ανατ.Κρήτη
(ενδηµικό Κρήτης).Φυτρώνει σε αραιά φρύγανα, ανοιχτοί βραχώδεις λόφοι, επί-
πεδες, αργιλώδεις περιοχές (υψ.750-2000 m).Φυτό βολβώδες µε χιτώνα βολβού
λεπτά δικτυωτό.Φύλλα 7-15, που εµφανίζονται στην άνθιση ή αµέσως µετά, πρά-
σινα ή γκριζοπράσινα µε λευκωπή µεσαία γραµµή στην πάνω επιφάνεια. Άνθη
βιολετί πορφυρά µε σκούρες νευρώσεις και µια πιο ανοιχτόχρωµη, ασηµί  ή ωχρο-
κίτρινη όψη στα εξωτερικά µέρη. Φάρυγγας όχι κίτρινος, λείος. Στύλος διαιρείται
σε 3 κλάδους, κόκκινους, συνήθως τουλάχιστο 13 mm µήκους πουσταδιακά παχύ-
νονται προς την κορυφή.Περίοδος ανθοφορίας: Οκτώβριος-∆εκέµβριος .Κατάστα-
ση διατήρησης (για απειλούµενα είδη): Σπάνιo (R) σύµφωνα µε IUCN 1997,και υπό-
κεινται σε καθεστώς προστασίας (για απειλούµενα είδη: Π.∆. 67/1981 )

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΚΤΗΣ
H περιοχή της Δίκτης καλύπτεται από βουνά  και φαράγγια με δολίνες που πα-
ρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον.Οι υγρές, χαρακτηρίζονται από αραιή βλάστηση
και κοινά ετήσια φυτά, ενώ οι ξηρές, στα ασβεστογενή όρη, από πυκνή βλάστη-
ση.Η οικολογική σημασία και αξία της περιοχής οφείλονται στη μεγάλη ποικιλία
οικοτόπων, οι περισσότεροι καλά διατηρημένοι,στη χλωρίδα της, που είναι ιδιαί-
τερα πλούσια σε κοινά αλλά και σε σπάνια και τρωτά ενδημικά είδη, τα περισσό-
τερα της Κρήτης (πάνω από 50), και στην πανίδα της,(Σημαντική η ύπαρξη πολ-
λών σπηλιών με ενδημική πανίδα κια σημαντικά απολιθώματα με μεγάλη επιστη-
μονική αξία που βρέθηκαν στο Καθαρό).Στο μέσο της "ιερής" αυτής οροσειράς
σχηματίζεται το μεγαλύτερο οροπέδιο της Κρήτης, το Οροπέδιο Λασιθίου σε
υψόμετρο 850μ. Εκτός από το οροπέδιο Λασιθίου υπάρχουν επίσης μερικά μι-
κρότερα οροπέδια όπως του Καθαρού, του Λιμνάκαρου, της Λαπάθου, του Ομα-
λού της Βιάννου, της Εργάνου και του Νήσιμου και του Λιμνάκαρου.
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΒΥΚΟΧΛΩΡΙΔΑ-ΠΑΝΙΔΑ ΔΙΚΤΗΣ
Τεράστιοι πρίνοι, βελανιδιές, πουρνάρια, σφεντάμια, στα χαμηλά και θαμνώδη
βλάστηση πιο ορεινά. Είναι πραγματικά θαυμάσιο το πόσα ενδημικά είδη φυτών ,
μπορεί κάποιος να συναντήσει σ’ αυτό το βουνό. Εκτός των άλλων, την κρητική
τουλίπα (tulipa cretica), τη χιονοδόξα (chionodioxa cretica), αλλά και το φημισμένο
πλέον δίκταμο ή έρωντα (dictamus origanus). Στις απόκρημνες πλαγιές του βρί-
σκουν καταφύγιο το Όρνιο (Gyps fulvus) ή σκάρα στη ντοπιολαλιά, ο Χρυσαετός
(Aquila chrysaetos) ή βιτσίλα, ο Πετρίτης και το σπάνιο πια αρπακτικό πτηνό ο
Γυπαετός (gypaetus barbatus) ή κοκαλάς.Αρκετά φαράγγια διασχίζουν τον ορεινό
όγκο της Δίκτης. Δύο από αυτά έχουν το όνομα Χαυγάς, το ένα συνδέει τα οροπέ-
δια Καθαρού και Λασιθίου, ενώ το δεύτερο ξεκινάει από την κορυφή Αφέντης
Χριστός και αποτελεί την αρχή του ποταμού Αναποδάρη. Επίσης σημαντικά είναι
τα φαράγγια της Λαπάθου και της Σαρακίνας στα νοτιοανατολικά και της Κριτσάς
στα ανατολικά.


ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΟΡΗ ΘΡΥΠΤΗΣ
ΝΗΣΟΣ ΧΡΥΣΗ 
ΚΟΙΛΑΔΑ ΜΑΛΛΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ
Η διαδρομή μας ξεκινά από τα νότια του Καθαρού και την περιοχή του " Σγου-
ρού Πρίνου".Ξεκινάμε ανηφορικά αρχικά από τον αγροτικό δρόμο και συνεχί-
ζουμε από το μονοπάτι που μας φέρνει μετά από μισή ώρα στο διάσελο πάνω
από τον "λάκο τσ΄όχρας".Το μονοπάτι συνεχίζει στην δεξιά πλευρά του βου-
νού διασχίζοντας ένα όμορφο πρινοδάσος με εντυπωσιακά δένδρα και όμορφα
φθινοπωρινά χρώματα,περνάει από την πηγή στην θέση "τρύπα" όπου και η ομά-
δα σταματά για μια πρώτη στάση για μερικές απαραίτητες ανάσες αλλά και για
να θαυμάσει το όμορφο τοπίο.Συνεχίζουμε την ανάβαση μας στην συνέχεια πε-
ρνώντας από κοίτη του ρέματος που κατεβαίνει από το "λιβάδι" και από το στενό
μονοπάτι ανεβαίνουμε μετά από περίπου μισή ώρα πάντα ανηφορικής πορείας
ανάμεσα από το βραχώδες τοπίο με τα λίγα φρύγανα στην περιοχή "Λιβάδι".Εδώ
υπάρχει ένα επίπεδο μικρό οροπέδιο που εκτείνεται από ανατολικά στα δυτικά
όπου και βρίσκεται ένας μεγάλος βράχος με ερείπια πέτρινης μάντρας στην νο-
τική προστατευμένη από τον αέρα πλευρά.Παρατηρούμε πάντως ότι η παρατετα-
μένη ανομβρία της περιοχής μας έχει τις συνέπειες της εδώ αφού δεν παρατη-
ρούμε ούτε ένα πράσινο χορταράκι να έχει φυτρώσει.
ΔΕΞΙΑ ΤΟ ΣΠΑΘΙ 2148μ. - ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ο ΑΦΕΝΤΗΣ 2141μ.
ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΠΟ ΨΗΛΑ
ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ
ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΩ Η ΝΗΣΟΣ ΝΤΙΑ
ΚΟΡΥΦΗ ΑΦΕΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1450μ. (ΘΡΥΠΤΗ)
ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΒΑΔΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ
Στο οροπέδιο τα παλαιότερα χρόνια πρέπει να καλλιεργούσαν σιτηρά κάτι που
προδίδει το αλώνι που υπάρχει μερικά μέτρα πιο κάτω από την μάντρα.Από το
Λιβάδι αρχίζει και η τελική ανάβαση μας προς την κορυφή του Λάζαρου με μια
υψομετρική διαφορά περίπου 650 μ. (τα λιβάδια βρίσκονται στα 1450μ.) που
πρέπει να ανέβουμε.Το βουνό από εδώ και πάνω είναι εντελώς "γυμνό" με ελά-
χιστους έρποντες θάμνους να προσπαθούν να επιβιώσουν ανάμεσα στις πέτρες
και τους βράχους που καλύπτουν το βουνό.Το τελικό κομμάτι αυτό διαρκεί πε-
ρίπου μία και μισή ώρα σε μια διαδρομή με εντυπωσιακή θέα που "πλουτίζει"
όσο πλησιάζουμε στα 2000μ.Κάποιες στιγμές σταματάμε λίγο, για να ανασά-
νουμε, και να παρατηρήσουμε προς τα κάτω το άγριο κακοτράχαλο τοπίο με τις
χαράδρες, τα κράσπεδα των βράχων και τις ορθόκοφτες κορυφές κι εκφράζο-
ντας παράλληλα το θαυμασμό μας που κατορθώσαμε να φτάσουμε με επιτυχία
όλα αυτά και να τα βλέπουμε τώρα από τόσο ψηλά.


ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ 
Η κουραστική ανάβαση όμως σε αποζημιώνει όταν φτάνεις στην κορυφή, με την
εντυπωσική θέα που προσφέρει σφαιρικά στον ανατολικό τμήμα της Κρήτης.Στα
βόρειο-ανατολικά τον κόλπο του Μεραμπέλου με τον Άγιο Νικόλαο και τα νησά-
κια των Αγίων Πάντων οι Διονυσάδες και πάνω από την χαμηλή γραμή των νεφών
να ξεπροβάλουν αμυδρά τα βουνά της καρπάθου.Λίγο ανατολικότερα διακρίνουμε
την Ψείρα μπροστά από τον ορεινό όγκο των Στειακών βουνών και τα όρη της
Θρυπτής.Στα δυτικά μας σε κοντινή απόσταση διακρίνουμε την κορυφή του Σπα-
θιού στα 2148μ. η ψηλότερη της Δίκτης., λίγο πιο νότιο-δυτικά την άλλη ψηλή
κορφή του Αφέντη στα 2141μ. και δίπλα της ο γκρίζος όγκος της Ψαρής Μαδά-
ρας.Κάτω ακριβώς από το Λάζαρο απλώνεται το οροπέδιο του Καθαρού, ενώ
ορατή από την νοτιοανατολική πλευρά η Ιεράπετρα και τα νησιά της Χρυσής και
του Κουφονησίου, η νήσος Χρυσή, και ακριβώς από κάτω στα νότια η μεγάλη
καταπράσινη λεκάνη με το δάσος του Σελάκανου.Διακρίνει κανείς στα βόρεια
το Κρητικό πέλαγος την νησίδα Ντία και πιο κοντά το οροπέδιο Λασιθίου,στα
δυτικά ο Ψηλορείτης και το μεγαλύτερο μέρος του νομού του Ηρακλείου και
μια λέξη για όλα αυτά : MAΓΕΙΑ...


Η κάθοδος αν και αναμενόμενη αποδείχθηκε λίγο πιο σύντομη αλλά εξαιρετικά
δύσκολη. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή στα πατήματα για να αποφύγεις ένα
στραβοπάτημα με δυσάρεστες συνέπειες σε βάρος σου και των συνοδοιπόρων
σου.Χρειαστήκαμε περίπου 2,5 ωρες για να επιστρέψουμε στο οροπέδιο του Κα-
θαρού και στον Σγουρό Πρίνο τερματίζοντας την πεζοπορία μας.Η ομάδα κουρα-
σμένη αλλά γεμάτη εντυπωσιακές εικόνες από όλη την διαδρομή αλλά και από
την κορυφή σταμάτησε για ένα όμορφο γεύμα στο Οροπέδιο του Καθαρού την
ώρα που ο ήλιος κρυβόταν ακριβώς πίσω από την κορυφή του Λάζαρου, σκο-
ρπώντας ένα εντυπωσιακό κίτρινο φως πάνω στο οροπέδιο.Ηταν η ώρα που η
φύση αρχίζει να ησυχάζει η ημέρα δίνει σιγά σιγά την θέση της στην νύκτα,το
φως παραδίνεται σιγά σιγά στο σκοτάδι, και η ομάδα μαγεμένη από ακόμα μία
Κυριακάτικη πεζοπορία τελείωσε έτσι την ¨ανάβαση στο Λάζαρο"


Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΑΣ
ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΛΑΖΑΡΟ 2085μ. at EveryTrail
EveryTrail - Find hiking trails in California and beyond


Δεν υπάρχουν σχόλια: