Κυριακή, 7 Απριλίου 2013

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ANΩ ΚΕΡΑ-ΒΙΤΣΙΛΟΒΡΥΣΗ-ΚΑΡΦΙ-ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΝΙΣΙΜΟΥ-ΚΡΑΣΙ

Στα παλιά μινωικά μονοπάτια του οροπεδίου Λασιθίου περπάτησε η ορειβα-
τική ομάδα Αγίου Νικολάου την Κυριακή στις 7 του Απρίλη του 2013.Η πε-
ριοχή στα δυτικά του οροπεδίου κατοικήθηκε από τους Μινωίτες μετά την
κάθοδο των Δωριέων στο νησί και η ομάδα μας περπάτησε την διαδρομή
που ξεκίνησε λίγο μετά την Κερά και πέρασε κατά σειρά από "βιτσιλόβρυ-
ση", αρχαίος μινωικός οικισμός στο Καρφί, οροπέδιο Νήσιμου,και κατά-
ληξη στο χωριό Κράσι από τις πλαγιές της Σελένας. Όλη η πεζοπορική δια-
δρομή ήταν πάνω σε μονοπάτια στα όρια των δύο ανατολικότερων νομών
της Κρήτης με εντυπωσιακή θέα τόσο στην μιά πλευρά όσο και στην άλλη.
Την ομάδα ακολούθησαν 32 πεζοπόροι που για μια ακόμα φορά εκμεταλεύ-
τικαν τις ιδανικές συνθήκες για πεζοπορία που ο καιρός μας πρόσφερε πε-
ρνώντας 5 όμορφες ώρες στην ορεινή Κρητική φύση.Λίγο πριν φτάσουμε στο διάσελο "Σελί αμπέλλου" από τα αριστερά αρχί-
ζουμε ανηφορική πορεία πρός τον πελώριο βράχο που δεσπόζει ψηλά πά-
νω από τα κεφάλια μας εκεί όπου βρισκόταν ο μινωικός οικισμός "Καρφί".
Μετά από είκοση λεπτά σε αγροτικόδρόμο και λίγο μονοπάτιο στα μέσα
περίπου της διαδρομής για τοαρχαίο οικισμό έχει εντοπιστεί μια πηγή νερού
και ένα αρχαϊκό αγροτικό ιερό.Στο ιερό βρέθηκαν ανθρωπόμορφα και ζωό-
μορφα ειδώλια καθώς και προσφορές λατρευτών. Η ύδρευση των κατοίκων
του αρχαίου οικισμού γινόταν από την "πηγή των αετών" ή "βιτσιλόβρυση"
όπως χαρακτηρίζεται λόγω του υψόμετρου η πηγή και η οποία πρέπει τότε
να είχε μεγαλύτερη ποσότητα νερού.Σήμερα η πέτρινη βρύση φέρει την
επιγραφή :
"...Ω ΞΕΙΝ ΕΥ ΜΕΝ ΠΙΝΕ ΧΑΡΙΝ Δ΄ΕΧΕ ΤΟΙΣΙ ΤΟ ΠΙΣΤΡΟΝ  ΔΕΙΜΑΣΙΝ
ΧΗΜΙΝ ΗΝ ΣΤΟΜΑΘ'ΑΥΛΛΕΑ ΕΝΘΥΜΙΟΝ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟ-
ΛΟΓΩΝ ΧΓΗΗΗΗΔΔΔΓΙΙΙ... "
που όπως αναφέρει αποτελεί ενθύμιο της Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής
που είχαν ξεκινήσει την ανασκαφή στον αρχαίο οικισμό στο Καρφί  υπό την
εποπτεία του αρχαιολόγου  John D. Pendlebury από το 1930.J.P PENDLEBURY
John Devitt Stringfellow Pendlebury (12 Οκτωβρίου1904-22 Μαΐου1941)
ήταν ένας Βρετανός αρχαιολόγος που εργάστηκε για βρετανικές μυστικές
υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, και σκοτώθηκε
κατά τη διάρκεια της Μάχης της Κρήτης.Λίγα χρόνια πριν από το Β' Παγκό-
σμιο Πόλεμο, διέσχισε με τα πόδια την Κρήτη σε όλο το μήκος της ακολου
θώντας διαδρομές δρόμων και μονοπατιών που θεωρούσε αρχαία, ενώ είχε
διοριστεί από το Evans επιμελητής των ανασκαφών στην Κνωσσό.Από το
1936 διηύθυνε τις ανασκαφές της Αγγλικής αρχαιολογικής σχολής στο όρος
Δίκτη στην Ανατολική Κρήτη στην  θέση "Καρφί" που η σημασία της είχε
επισημάνθηκε αρχικά από τον Evans,μέχρι το ξεκίνημα του 2ου παγκόσμιου
πόλεμου όταν και ο J.P. κατατάχτηκε στο Αγγλικό στρατό.Ζήτησε μετά την
εκπαίδευση του στην Αγγλία και επέστρεψε στην Κρήτη λόγω και των ειδ-
κών του γνώσεων ως πρόξενος ,όμως έμελε να σκοτωθεί από τους Γερμα-
νούς σε ενέδρα το 1941. Η Αγγλική  αρχαιολογική σχολή μάλιστα πρόκειτε
τον επόμενο Μάιο (2014) να τιμήσει με πολυπληθή αποστολή που θα ακο-
λουθήσει την διαδρομή του στην Κρήτη και θα τον τιμήσει για την προσφο-
ρά του στην αρχαιολογία εδώ στο "Καρφί" .


ΒΙΤΣΙΛΟΒΡΥΣΗ-GILL
Η πέτρινη βρύση σήμερα τρέχει λίγο νερό που ξεδιψά τους πεζοπόρους που
περνούν από την περιοχή, είναι όμορφα φτιαγμένη περίτεχνα με τετράγωνα
πελέκια σχηματίζοντας ένα μικρό τετράγωνο χώρο περίπου τεσσάρων m2.
Στην αρχή του αριστερού τοιχείου και κάτω χαμηλά υπάρχει άλλη μια πέτρα
με σκαλισμένα γράμματα που αναφέρει όσους βοήθησαν στην κατασκευή
της :  Δ. ΡΟΜΠΕΡΤΣΟΝ ΜΕ ΣΥΝΕΓΡΑΨΕ
         Ε.ΓΚΙΛΛ ΜΕ ΕΣΧΕΔΙΑΣΕ
         Μ.Π.Γ, ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ 
         ΚΑΙ Ν.Κ.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 
         ΜΕ ΚΤΙΣΑΝΕ 
         ΙΟΥΝΙΟΣ 1939
O E.Γκίλλ (Εric Gill) όπως αναφέρετε είχε την φροντίδα σχεδίασης της πηγής
είναι ο ίδιος που δημιούργησε και την γνωστή γραμματοσειρά που χρησιμο-
ποιήθηκε αρχικά στις γραφομηχανές ενώ υπάρχει ακόμα και σήμερα κατοχυ-
ρωμένη με το όνομα του και στους υπολογιστές.'Ηταν και αυτός 'Αγγλος,γλύ-
πτης, γραφίστας, και σχεδιαστής τύπου,με πολλά έργα σε όλη την Αγγλία και
απογόνους επίσης διάσημους σχεδιαστές ακόμα και σήμερα στην "Γηραιά
Αλβιώνα".Οι Καργιώτης και Αποστολάκης που αναφέρονται επίσης στην επι-
γραφή ήταν κτίστες από το Τζερμιάδο που βοηθούσαν τον Άγγλο αρχαιολόγο
στις ανασκαφές αλλά και στο κτίσιμο της Βρύσης,ο οποίος εκείνη την περίοδο
έμενε μόνιμα στο μεγάλο Λασιθιώτικο χωριό.

ΚΑΡΦΙ
Ακριβώς πάνω από την βιτσιλόβρυση ακολουθώντας το μονοπάτια ανεβαί-
νουμε στο σημείο όπου έγινε η ανασκαφή και βρέθηκε ο αρχαίος οικισμός
"Το Καρφί" είναι η βουνοκορφή (1100μ.) με τους τελευταίους μινωικούς
οικισμούς. Η κορυφή ήταν αρχικά ένα ιερό όπως η Μάζα. Όταν οι Δωριείς
μετανάστευσαν στην Κρήτη, οι Μινωίτες (Ετεοκρήτες) κατέφυγαν στο βουνό
αυτόκι έχτισαν ένα οικισμό στις πλαγιές του.Ο οικισμός χτίστηκε στην ανα-
τολική πλευρά του θαυμάσιου αυτού ασβεστολιθικού εξάρματος και , σύ-
μφωνα με τους ειδικούς , καταλάμβανε όλη την επίπεδη έκταση μεταξύ των
κορυφών Μικρή και Μεγάλη Κοπράνα και αριθμούσε περί τις 3500 κατοί-
κους .Η ονομασία του Καρφί ,είναι συμβατική και του δόθηκε μεταγενέστε-
ρα μια και δεν διασώθηκε το αρχαίο όνομα του.Εδώ ιδρύθηκε ένας σπουδαίος
οικισμός , όταν οι Μινωίτες κατατρέχονταν από τα Δωρικά φύλλα που εισέ-
βαλλαν στο νησί .Από τα χωριά τους, που βρίσκονταν σε μεγάλο υψόμετρο,
οι Μινωίτες είχαν θέα στο Κρητικό Πέλαγος, την Κοιλάδα της Πεδιάδας και
το Οροπέδιο του Λασιθίου. Σήμερα είναι δύσκολο να διακρίνει κάποιος τα
κτίρια και τους δρόμους της τοποθεσίας, παρά μόνο ένας τσιμεντένιος στύ-
λος στην κορυφή σημειώνει την τοποθεσία του οικισμού.ΚΑΡΦΙ
Ο οικισμός παρέμεινε ανέπαφος στο Καρφί για 400 περίπου χρόνια μετά την
κατάκτηση της Κνωσού,είναι προστατευμένος από τους βόρειους ανέμους
που σημαίνει ότι, παρά το ύψος του θα μπορούσε να είχε κατοικηθεί όλο το
χρόνο, αν και θα ήταν μια δυσάρεστη θέση για να ζήσει κανείς το χειμώνα.
Παρ 'όλα αυτά η πόλη είχε κυρίως μονοκατοικίες με ένα επίπεδο, πλακό-
στρωτους δρόμους και αυλές . Δύο νεκροταφεία δεν βρίσκονται μακριά από
το χωριό κοντά τις δύο πηγές από τις οποίες το νερό ήταν διαθέσιμο. Λείψανα
δεκαεπτά μικρών θολωτών τάφων  βρέθηκαν γύρω από την πηγή βιτσιλόβρυ-
ση και τέσσερις κοντά στην πηγή "αστιβιδερό". Το χωριό είχε το δικό του «ιερό
του πολίτη», καθώς και ένας βωμός εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της ανα-
σκαφής Τα λατρευτικά αντικείμενα δείχνουν ότι η συνέχεια της μινωικής θρη-
σκείας υπήρχε για  μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τους Μινωίτες όταν είχαν
χάσει την πολιτική εξουσία στο νησί. Ο Hutchinson προτείνει ότι η περιοχή είχε
κατοικηθεί για  100 χρόνια περίπου από το 1050 π.Χ. έως 950 π.Χ..
(ΠΗΓΗ : http://www.hellinon.net/)
OΡΟΠΕΔΙΟ ΝΙΣΙΜΟΥ
Από το Καρφί ακολουθώντας ένα βατό μονοπάτι με πορεία ανατολική κατέ-
βήκαμε  στο μικρό οροπέδιο του Νίσιμου που βρίσκεται 55km νοτιοανατο-
λικά του Ηρακλείου, και 38 νότιο δυτικά του Αγίου Νικολάου στις βόρειες
πλευρές του Οροπεδίου Λασιθίου και σε υψόμετρο 890μ. Η ονομασία του
"Νίσιμος" προέρχεται από το όνομα του μαθητού του Αποστόλου Παύλου
Ονήσιμου, στο όνομα του οποίου πιθανά να υπήρχε παλαιότερα ναός .Το
οροπέδιο δεν κατοικείται σήμερα και το μόνο που συναντά κανείς είναι τα
εκκλησάκια του Τιμίου Σταυρού, το οποίο στέκεται πάνω από το χωριό του
Τζερμιάδω, και της Αγίας Αριάδνης, το μοναδικό εκκλησάκι σε όλη την Ελ-
λάδα, αφιερωμένο την Αγία με το αρχαίο μινωικό όνομα .Στο οροπέδιο του
Νήσιμου η ψηλή βλάστηση είναι σχεδόν ανύπαρκτη, με εξαίρεση λίγα δέντρα,
ενώ τα τριγύρω βουνά είναι εντελώς γυμνά, κάνοντας το βραχώδες τοπίο πολύ
άγριο και μαζί με το άλλο του Λιμνάκαρου, αποτελούν τα πιο γνήσια  Κρητικά
τοπία, δίπλα από το μεγάλο Οροπέδιο του Λασιθίου.Η πρόσβαση είναι αρκετά
εύκολη, καθώς υπάρχει τσιμεντένιος  ανηφορικός δρόμος  μήκους 2.5km από
το χωριό Τζερμιάδο που οδηγεί μέσα σ' αυτό, σε όποιον θα ήθελε να βρεθεί
εκεί.
Η AΓΙΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
Η Αριάδνη ήταν κόρη του Μίνωα και της Πασιφάης, που ερωτεύθηκε το Θη-
σέα, ο οποίος είχε φτάσει στην Κρήτη για να σκοτώσει τον ετεροθαλή αδελφό
της Μινώταυρο που κάθε χρόνο κατασπάραζε επτά (7) νέους και επτά (7) νέες
από την Αθήνα.Έγινε συνεργός του στο δύσκολο εγχείρημα και του έδωσε το
νήμα (τον περίφημο μίτο) που τον βοήθησε να βρει το δρόμο του στο λαβύρινθο.
Μετά ο Θησέας πήρε μαζί του την Αριάδνη και την εγκατέλειψε στη Νάξο.
Εκεί ο άρχοντας της Νάξου Διόνυσος την παντρεύτηκε και απέκτησε μαζί της
τέσσερις (4) γιούς, τον Ευανθή, το Στάφυλλο τον Πεπάρηθο και τον Οινοπίωνα.
Η κατά τόπους λατρεία της Αριάδνης σ την μινωική Κρήτη ονομαζόταν και
Αριδήλα που σημαίνει «ιδιαίτερα φωτεινή». Κατά τη μυθολογία η Αριάδνη
πεθαίνει στη Γη και ξαναζεί στον ουρανό, κοιμάται και ξυπνάει όπως δηλ. η
φύση. Οι γιορτές που γίνονται στη Νάξο ενισχύουν την άποψη αυτή. Στην
Κύπρο υπήρχε λατρεία της «Αριάδνης Αφροδίτης», ενώ στη Ρώμη υπήρχε
λατρεία της Αριάδνης, η οποία ταυτιζόταν με τη θεά Λίμπερα (Libera). Στον
χριστιανισμό με το όνομα Αριάδνη συναντάμε ονόματα αγίων μαρτύρων της
ορθόδοξης εκκλησία, όπως η Αριάδνη που μαρτύρησε στη Φρυγία (2ος αιώ-
νας μ.Χ.) και η μνήμη της εορτάζεται στις 18 Σεπτεμβρίου, ενώ η Αριάδνη η
βασίλισσα: εορτάζεται στις 22 Αυγούστου.
Από το οροπέδιο του Νίσιμου περπατάμε με πορεία βόρεια προς τις δυτι-
κές πλαγιές τις Σελένας, αρχικά από τους χωματόδρομους του επίπεδου
οροπεδίου του Νίσιμου μέχρι που βρίσκουμε το παλιό μονοπάτι που ανη-
φορίζει στο διάσελο, και που παλιά χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι του ορο-
πεδίου για να βγούν στο Βραχαάσι. Περπατάμε στο πετρώδες έδαφος με
τα φρύγανα που ανάμεσα τους χιλιάδες μικροσκοπικές ορχιδέες φυτρώνουν
αυτή την περίοδο,στο άγονο τοπίο των λασιθιώτικων βουνών και μετά από
λίγο βρισκόμαστε στο ψηλότερο σημείο της διαδρομής του μονοπατιού.
Μπροστά μας απλώνεται ένα μικρό οροπέδιο με το χωριό Κράσι, και πίσω
μας το οροπέδιο του Νίσιμου.Στο σημείο εδώ το  μονοπάτι ενώνεται με
αυτό έρχεται που κατεβαίνει από την κορυφή της Σελένας,και κατηφορίζει
ακολουθώντας πορεία δυτική,αρχικά στην βραχώδη πλευρά του βουνού και
στην συνέχεια μέσα από το μικρό πρινόδασος που σχηματίζεται και φτάνει
μέχρι το χωριό,το Κράσι με τα πολλά νερά και τα πανύψηλα πλατάνια.Εδώ
η πεζοπορική μας διαδρομή τερματίζει μετά από πορεία διάρκειας 5 περίπου
 ωρών έχοντας διανύσει κάτι περισσότερο από 10 χιλιόμετρα.


H ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΑΣ 

 http://www.sports-tracker.com/#/workout/loukant/foe7q8ls6n3d3njf
Δεν υπάρχουν σχόλια: