Κυριακή, 10 Μαρτίου 2013

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΜΕΣΑ ΛΑΣΙΘΙ-ΠΟΤΑΜΟΙ (ΤΟΞΩΤΟ ΓΕΦΥΡΙ)

Ημερολογιακά εδώ και δέκα ημέρες διανύουμε τις πρώτες ημέρες  της φε-
τεινής Άνοιξης.Ο χειμώνας όμως,παρόλο που φέτος ήταν ένας από τους ηπι-
ότερους των τελευταίων χρόνων,αντιστέκεται έστω και σθεναρά., με λίγες
μπόρες και ελαφρύ κρύο, όπως την προηγούμενη Κυριακή που μια έντονη
πρωινή καταιγίδα μας στέρησε την πεζοπορία μας.Παρόλο αυτά, τα πρώτα
σημάδια του ερχομού της "μαγικής εποχής" έχουν κάνει δειλά δειλά την
εμφάνιση τους κάτι που παρατηρούμε καθημερινά γύρω μας. Aξίζει λοιπόν
αυτή την περίοδο,ακόμα και αν οι συνθήκες δεν είναι καθαρά Ανοιξιάτικες,
να βρίσκεται κάποιος στην φύση για να δεί από κοντά την "μαγική μεταμό-
ρφωση, την αναγέννησης της φύσης".Αυτή την Κυριακή την δεύτερη του
φετεινού Μάρτη με σύμμαχο τον καιρό που ξημέρωσε μια υπέροχη ημέρα
βρεθήκαμε να περπατάμε στην περιοχή των Ποτάμων και του Οροπεδίου,
για να γεμίσουμε με αισιοδοξία και θετική διάθεση.Αν δεν έχετε καταφέρει
να βγείτε ακόμα για μια βόλτα στην άγρια φύση αφήστε να σας δείξουμε με
τις εικόνες μας τι χάνετε…και έτσι την επόμενη Κυριακή τολμήστε και ακο-
λουθήστε μας....
Η διαδρομή μας ξεκινά λίγο πριν κατηφορίσουμε στο Μέσα Λασίθι το πρώ-
το χωριό που συναντάμε μπαίνοντας στο οροπέδιο από την ανατολική είσοδο.
Περπατάμε ανηφορικά με πορεία ανατολική στον αγροτικό δρόμο προς το
διάσελο που δημιουργούν οι κορφές Σαμιά(1096μ.) από τα αριστερά και
Βαρσάμης(1648μ.) από τα δεξιά.Λίγο πριν την εκκλησία των Αγίων Απο-
στόλων η πορεία μας στρέφεται βόρεια στην πλαγιά του Σαμιά και με κα-
τηφορική πορεία προς την ρεματιά μπροστά από τους οικισμούς των Πο-
τάμων.Ακολουθούμε παλιό μονοπάτι που ελίσσεται ανάμεσα στα πρινόδε-
νδρα, διασχίζοντας μικρά καταπράσινα ξέφωτα και πάντα με πορεία κατη-
φορική με κατάληξη στην κοίτη του μικρού ρέματος που έρχεται από την
περιοχή "σκουληκάριδες" και δημιουργείται ανάμεσα από τους δύο οικι-
σμούς των Ποτάμων.Το ρέμα αυτό ενώνεται παρακάτω με το ρέμα που
κατεβαίνει από την άλλη μεριά από την περιοχή της Αλόιδας και δημιου-
ργούν τον  ποταμό "Σκουληκάρη" που διασχίζει τα βουνά και τα λαγκάδια
της περιοχής και εκβάλει μέσα στον Άγιο Νικόλαο(ανάμεσα γήπεδο και
κολυμβητήριο).

Περπατάμε στην κοίτη του ρέματος που μετά τον ήπιο φετεινό χειμώνα δεν
έχει τρεχούμενο νερό.Το τοπίο εδώ πανέμορφο συνδυάζει εντυπωσιακά το
κυρίαρχο γκρί της πέτρας με το καφέ της γης και το πράσινο των πρίνων
κάτω από το γαλάζιο του ουρανού.Η φιδίσια πορεία του,μετά από περίπου
τριάντα λεπτά περπάτημα μας φέρνει μπροστά σε ένα τοξωτό γεφύρι που
στολίζει την περιοχή.Οι περισσότεροι εκπλήσονται με την ύπαρξη του σε
αυτό το απομονωμένο σημείο της περιοχής μας, που δεν διαθέτει τα πέτρινα
γεφύρια άλλων περιοχών της Ελλάδας.Το συγκεκριμένο βέβαια μπορεί να
μην είναι τόσο περίτεχνο όσο τα Ηπειρώτικα έχει όμως την δική του αίγλη.
Τα γεφύρια κατασκευάστηκαν για λόγους καθαρά κυκλοφοριακούς για να
συνδέουν τους οικισμούς μεταξύ τους αλλά και με τους χώρους δουλειάς -
τα χωράφια, τα αμπέλια, τα βοσκοτόπια.Στον νομό μας μιας και δεν υπήρχαν
μεγάλοι και ορμητικοί ποταμοί δεν υπάρχουν τέτοιες κατασκευές παρά μόνο
δύο(τουλάχιστον όσο ξέρουμε).Το ένα βρίσκεται στα Μουλιανά Σητείας και
το άλλο το γεφύρι εδώ στην ρεματιά των Ποτάμων που εξυπηρετούσε όσους
ανέβαιναν και κατέβαιναν από το οροπέδιο Λασιθίου.

ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ
Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι με χαμηλωμένο τόξο.Δομικό υλικό είναι η
πέτρα, η οποία εδώ είναι ομοιογενής, συμπαγής και ανθεκτική, να μην έχει
ρωγμές και να μην αποσαθρώνεται με το νερό ή τον αέρα. Το μήκος της
κύριας γέφυρας είναι περίπου 15 μ, ενώ ενώνεται με το καλντερίμι δεξιά
και αριστερά με άλλα δυό τμήματα μήκους περίπου δέκα μέτρα το καθένα.
Το εσωράχιο να βρίσκεται περίπου 3,00 μ. πάνω από την κοίτη του ρέματος
ενώ το κατάστρωμα είναι οριζόντιο με πλάτος περίπου 2μ  χωρίς στηθαία με
την επιφάνειά του να είναι καλυμμένη με πέτρα, διαμορφωμένη όπως το
καλντερίμι.Τα δύο τόξα της γέφυρας έχουν κατασκευαστεί με λαξευμένες
γκρί ορθογώνιες πέτρες ενώ οι τοίχοι («τύμπανα») των προσώπων της γέ-
φυρας, με ντόπιες πέτρες όμορφα τοποθετημένες..Το μικρό πάντως αυτό
γεφύρι σώζεται μέχρι σήμερα σε πολύ καλή κατάσταση..


Υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα πέτρινα και τοξωτά γεφύρια στην πα-
τρίδα μας,άλλα όμορφα, άλλα χαλασμένα, άλλα διατηρούνται σε καλή κα-
τάσταση και άλλα με ιστορία.Οι πέτρινες αυτές τοξωτές κατασκευές έχουν
χαρακτηριστεί από τους ειδικευμένους επιστήμονες ως μία από τις μεγα-
λύτερες ανακαλύψεις της αρχιτεκτονικής για τον προβιομηχανικό άνθρωπο
και ως τον πρώτο μεγάλο σταθμό στην εξελικτική πορεία της παγκόσμιας
γεφυροποιίας.Ο δεύτερος μεγάλος σταθμός ήταν η εισαγωγή της χρήσης
του σιδήρου κατά τον 19ο αιώνα.Τα πέτρινα, τοξωτά γεφύρια έχουν ως
κύριο χαρακτηριστικό τους το τόξο, το οποίο προσδίδει σταθερότητα στην
κατασκευή αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερη χάρη και ομορφιά.Τα πέτρινα τοξωτά
γεφύρια συνήθως είναι χτισμένα σε μια ιδιαίτερη αλλά και σε πολλές περι-
πτώσεις δυσπρόσιτη θέση,που όμως εξακολουθούν μέχρι σήμερα να μα-
γνητίζουν το βλέμμα και την ψυχή των ανθρώπων ως σήμερα.


Στην περιοχή του γεφυριού κάνουμε  ένα μικρό διάλειμα "γεμίζουμε τις
μπαταρίες μας" και αρχίζουμε την ανάβαση προς το Σελί. Περπατάμε πάνω
σε παλιό μονοπάτι που το βρίσκουμε άλλοτε σε καλή κατάσταση και άλλοτε
πνιγμένο στα φρύγανα, χωρίς όμως αυτό να μας εμποδίζει να φτάσουμε
στον ασφάλτινο δρόμο που η χάραξη του έκοψε την πορεία του μονοπατιού.
Ο ομάδα συνεχίζει από την απένατι μεριά για διακόσια μέτρα περίπου ανη-
φορικά μέχρι που μπροστά μας απλώνεται το οροπέδιο όποτε και η πορεία
μας πλέον κατηφορική, πάνω στο εντυπωσιακό καλντερίμι.Το εντυπωσιακό
τμήμα αυτό του μονοπατιού είναι σε πολύ καλή κατάσταση και οδηγεί με
διακλαδώσεις τόσο στο Τζερμιάδο όσο και στο Μέσα Λασίθι.Η ομάδα μας
ακολουθεί πορεία προς το δεύτερο και μετά από λίγο φτάνουμε λίγο πριν
πριν το Μέσα Λασίθι.στρίβουμε ανατολικά και επιστρέφουμε στην αφετηρία
μας. μετά από 5 ώρες περπάτημα έχοντας διανύσει 11 χιλιόμετρα.Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΑΣEveryTrail - Find trail maps for California and beyondΔεν υπάρχουν σχόλια: