ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ

Πηγή :http://hikingexperience.gr
1.Κορυφή
2.Δόντι ή βελόνα: Η αιχμηρή κορυφή (Πύργος: Δόντι με σχετικά επίπεδη κορυφή,
    βλ. Μετέωρα)
3.Διάσελο: Το σχετικά ομαλό κομμάτι που ενώνει δυο κορυφές του ίδιου βουνού
4.Κορυφογραμμή: Η νοητή γραμμή του βουνού που περιέχει διαδοχικά τα ψηλό
    τερά του σημεία (κορυφές, διάσελα κ.λπ.)
5.Ορθοπλαγιά: Το σχετικά όρθιο κομμάτι μιας πλαγιάς (γκρεμός)
6.Πυλώνας – Πιλιέ: Το κομμάτι της ορθοπλαγιάς που εξέχει σαν τεράστιος επικλι
   νής στύλος και φαίνεται να τη στηρίζει
7.Κόψη: Η κεκλιμένη τομή δύο ορθοπλαγιών διαφορετικού προσανατολισμού
8.Σπιρούνι: Πυλώνας που σε φτάνει μέχρι την κορυφή της ορθοπλαγιάς και σχη
   ματίζει δικιά του κορφή μπρος από αυτήν
9.Λούκι: Ο ανηφορικός έως όρθιος διάδρομος σε μια οροπλαγιά. Συνήθως βρί
   σκεται ανάμεσα σε δύο πυλώνες ή ανάμεσα σε έναν πυλώνα και μια κόψη
10.Λαιμός: Ομαλή σχετικά οριζόντια κόψη
11.Χτένι: Πριονωτή σχετικά οριζόντια κόψη
12.Λυρί: Μικρός λαιμός
13.Σαμαράκι: Μέρος του λαιμού, του χτενιού ή του λυριού που μοιάζει με
     σαμάρι
14.Κοιλάδα: Σχετικά οριζόντια περιοχή με ορθοπλαγιές τριγύρω
15.Οροπέδιο: Πεδινή έκταση πάνω στο βουνό
16.Πλατό ή πλάτωμα: Μικρό οροπέδιο
17.Λάκκα: Βαθύ κοίλωμα του εδάφους (δολίνη ή λεκάνη απορροής)
18.Ζωνάρι: Σχετικά οριζόντιο κομμάτι ή διάδρομος, σαν σκαλί πάνω στην 
     ορθοπλαγιά
19.Πόρτα: Στενό πέρασμα ανάμεσα σε δύο διαφορετικές περιοχές ενός βουνού
20.Σχίσμα: Η διακοπή μιας κόψης, χτενιού ή λαιμού από φαρδιά σχισμή που
     κατεβαίνει αρκετά χαμηλά
21.Σάρα: Το κομμάτι μιας ομαλής πλαγιάς που σχηματίζεται από τα κινητά
      συντρίμμια της ορθοπλαγιάς
22.Παγετώνας: Μια τεράστια μάζα αιώνιου πάγου που συνήθως καταλα-
      μβάνει το χώρο μιας κοιλάδας και προχωρά προς τα κάτω με ρυθμό
       μερικών μέτρων ετησίως
23.Σεράκ: Το ακραίο κομμάτι του παγετώνα που βρίσκεται πάνω από γκρεμό
24.Κρεβάς: Ρωγμή πάνω στον παγετώνα
25.Ριμέ: Χαρακτηριστική σχισμή μεταξύ του παγετώνα και της ορθοπλαγιάς
     είτε αυτή είναι από βράχο είτε από χιόνι και πάγο
26.Κορνίζα: Εξώστης που σχηματίζεται από χιόνι στο πάνω μέρος της
    ορθοπλαγιάς
                                   πηγή :http://hikingexperience.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: