ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ - ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ

Οι κατηγορίες της πεζοπορίας.


ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ - ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ
Πεζοπορία είναι η σωματική δραστηριότητα κατά την
οποία διανύουμε περπατώντας μια μεγάλη απόσταση.
Η απόσταση αυτή πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 χιλι-
όμετρα, αλλιώς δεν θεωρείται πεζοπορία αλλά απλά
περπάτημα.
Μπορούμε να διακρίνουμε τρεις κατηγορίες πεζοπορίας
ανάλογα του βαθμού δυσκολίας της.
1) ΑΠΛΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ
2) ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ
3) ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ
Ο όρος ορειβασία είναι ένα γενικός όρος των δραστη-
ριοτήτων βουνού αλλά στις κατηγορίες της πεζοπορίας
υποδηλώνει την πλέον δύσκολη μορφή της ορεινής
πεζοπορίας
ΑΠΛΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ

Είναι η πιο απλή μορφή πεζοπορίας. Με ελάχιστη διανυό-
μενη απόσταση τα 5 χλμ (ή σε χρόνο περίπου μια - δύο
ώρες ), γίνεται σε εδάφη με πολύ μικρή κλίση χωρίς
μεγάλη υψομετρική διαφορά, με ελαφρύ εξοπλισμό ο
οποίος αποτελείται από αθλητικά παπούτσια ή παπούτσια
trekking, ελαφρό συμβατικό ντύσιμο ανάλογα την εποχή
και από ένα μικρό σακίδιο, όπου μπορείτε να έχετε λίγο
νερό και πρόχειρη τροφή. Είναι το είδος της πεζοπορίας
που είναι προσιτό στον καθένα αρκεί να είναι καλά στην
υγεία του. Η απλή πεζοπορία μπορεί να γίνει οπουδήποτε
υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον σ' ένα δάσος, σ' ένα
βουνό σ΄ ένα νησί, δίπλα στην θάλασσα κ.λ.π.
Για να χαρακτηριστεί μια διαδρομή απλή πεζοπορία, η
υψομετρική διαφορά που καλύπτεται κατά τη διάρκεια
της διαδρομής δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 300μ.
Για μεμονωμένα άτομα, για οικογένειες, για νεαρά παιδιά,
λίγες ώρες, μισή μέρα ή και ολόκληρη μέρα, η απλή
πεζοπορία αποτελεί μια άριστη σωματική δραστηριότητα.
ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ


Αποτελεί το δεύτερο σκαλοπάτι της πεζοπορίας. Εδώ η
απόσταση των 15 - 20 χλμ. και οι 5 - 8 ώρες πορείας
αποτελούν τον κανόνα, αλλά τα χιλιόμετρα σε σχέση
με τις ώρες χάνουν λίγο την αξία τους γιατί το έδαφος
είναι ορεινό και μπορεί να παρουσιάζει δυσκολίες με
αποτέλεσμα να διανύονται λίγα χλμ. ανά ώρα. Στατι-
στικά έχει διαπιστωθεί ότι η μέση ωριαία ταχύτητα
είναι 3 - 4 χλμ./ώρα .
Ο εξοπλισμός είναι εξειδικευμένος και ιδιαίτερα τη
χειμερινή περίοδο επιβάλλεται να είναι ο κατάλληλος.
 Ένα καλό ορειβατικό άρβυλο και ένα καλό σακίδιο
αποτελούν τη βάση του εξοπλισμού, ενώ το κατάλληλο
ντύσιμο και η πρόβλεψη τροφής/νερού είναι αναγκαία
συμπληρώματα της πορείας.
Η ορεινή πεζοπορία μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε
βουνό. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ορεινής πεζοπο-
ρίας είναι η υψομετρική διαφορά της διαδρομής που
μπορεί να φθάσει τα 500 - 600 μέτρα και το ότι η
πορεία γίνεται συνήθως σε υψόμετρα μεγαλύτερα των
500μ. (όχι αναγκαστικά). Θα τονίσουμε και πάλι εδώ
ότι η πραγματοποίηση μιας πορείας ειδικά σε υψόμετρα
πάνω από 1000μ. μπορεί να γίνει εξαιρετικά δύσκολη
κατά τη διάρκεια του χειμώνα λόγω άσχημων καιρικών
συνθηκών.
Τα άτομα που θα κάνουν ορεινή πεζοπορία πρέπει να
είναι εξασκημένα να έχουν ήδη κάνει απλές πεζοπορίες
και να είναι ικανά να αντιμετωπίσουν πιθανές δυσκολίες.
Η ορεινή πεζοπορία είναι ιδανική για νέους ανθρώπους
ικανοποιητικά γυμνασμένους οι οποίοι έχουν διάθεση να
γνωρίσουν έναν άλλο τρόπο ζωής

ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ


Η ορειβασία αποτελεί την πλέον δύσκολη μορφή της πεζο-
πορίας . Συνήθης στόχος της ορειβασίας είναι η κατάκτηση
κάποιας κορυφής.
Στην ορειβασία η απόσταση δεν παίζει ουσιαστικό ρόλο έχει
όμως παρατηρηθεί ότι κατά μέσο όρο διανύονται 2 - 3 χλμ.
την ώρα. Πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι ανά ώρα καλύ-
πτονται περίπου 300 μέτρα υψομετρικής διαφοράς που
σημαίνει ότι για να ανέβει κανείς 1000 μέτρα απαιτούνται
περίπου 4 ώρες μαζί με τις στάσεις. Μια συνήθης ορειβατική
ανάβαση διαρκεί 7 - 10 ώρες μαζί με την επιστροφή.
Ο εξοπλισμός ειδικά την χειμερινή περίοδο πρέπει να είναι
πλήρης και πολλές φορές συμπληρώνεται με τα crampons
(σκάρες με καρφιά που τοποθετούνται κάτω από τα παπού-
τσια για το περπάτημα σε πάγο) και με το piolet (ειδικό
μπαστούνι με αιχμηρές άκρες για ασφάλεια σε παγωμένο
χιόνι). Ένα καλό σακίδιο και τα ειδικά ορειβατικά ρούχα
συμπληρώνουν τον εξοπλισμό

Τα άτομα που θα ασχοληθούν με την ορειβασία πρέπει
να είναι απολύτως υγιή σε άριστη φυσική κατάσταση
και να έχουν περάσει από τα δύο προηγούμενα στάδια
της απλής και της ορεινής πεζοπορίας. Η πείρα και η
μακρόχρονη ενασχόληση με την ορειβασία είναι σημα-
ντικά. Στα πρώτα στάδια που θα ασχοληθεί κανείς με
ορειβασία σκόπιμο είναι να ακολουθήσει κάποιο
ορειβατικό σωματείο προκειμένου να εξοικειωθεί με
τη βοήθεια έμπειρων ορειβατών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ   ΚΑΝΟΝΕΣ
     
  1. H συμμετοχή σε οποιαδήποτε ανάβαση περικλείει πιθανούς κινδύνους για τη 
  2. σωματική ακεραιότητα των συμμετεχόντων και για το λόγο αυτό ο αρχηγός έχει το 
  3. δικαίωμα να εμποδίσει την ανάβαση σε κάποιον που θα κρίνει ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις της ανάβασης.
  4. Όσοι συμμετέχουν για πρώτη φορά ή δεν γνωρίζουν την διαδρομή θα πρέπει να παίρνουν πληροφορίες σχετικά με τις δυσκολίες της και τον κατάλληλο εξοπλισμό που απαιτείται.
  5. Ο αρχηγός τροποποιεί το πρόγραμμα της ανάβασης ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις ανάγκες της ομάδας.
  6. Tα μέλη της ομάδας είναι υποχρεωμένα να υπακούουν στον αρχηγό της εκδρομής και να ακολουθούν τις οδηγίες του.
  7. Tα μέλη των ομάδων των αναβάσεων και γενικά των δραστηριοτήτων του Συλλόγου, συμμετέχουν σ'αυτές με δική τους ευθύνη.
  8. Iδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο θέμα προστασίας της φύσης από τη ρύπανση γι' αυτό δεν πετάμε οτιδήποτε θεωρούμε περιττό για το σάκκο μας αλλά το παίρνουμε μαζί μας.
  9. Καθένας που συμμετέχει στις αναβάσεις του Συλλόγου μας φέρει ολη την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος που οφείλεται σε υπαιτιότητα του


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ-ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ 

ΕΚΔΡΟΜΩΝ

A. Eύκολες πεζοπορικές διαδρομές διάρκειας μέχρι 6 ωρών, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν και αρχάριοι.
B. Πεζοπορικές αναβάσεις 6 έως 8 ωρών σε χαμηλά βουνά, με ή χωρίς χιόνι. Mπορούν να συμμετέχουν και αρχάριοι με καλή, όμως, φυσική κατάσταση και τον ανάλογο εξοπλισμό.
Γ. Αναβάσεις μονοήμερες, διήμερες ή τριήμερες σε ψηλά βουνά ή διασχίσεις, διάρκειας άνω των 8 ωρών. Απαιτείται καλή φυσική κατάσταση και εξοπλισμός.
Δ. Oρειβατικές χειμερινές αναβάσεις μεγάλης διάρκειας, με απαραίτητη τη χρήση πιολέ-κραμπόν ή πολυήμερες καλοκαιρινές διασχίσεις, με πολύωρες καθημερινές πορείες.
Ε. Δύσκολες, πολύωρες χειμερινές αναβάσεις. Aπαραίτητα αναρριχητικές γνώσεις και πλήρης εξοπλισμός χειμερινού βουνού. Aναρριχητικές εκδηλώσεις.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Απαραίτητος εξοπλισμός που πρέπει να φέρει μαζί του ο κάθε ορειβάτης, για κάθε εξειδικευμένη εκδήλωση στο βουνό:

• Αρβύλες (για γενική ορειβασία και ειδικά για τρέκινγκ-ιδίως το καλοκαίρι)

• Παπούτσια για το καταφύγιο (ένα ζεύγος σκληρά πάνινα παπούτσια γυμναστικής)

• Ιματισμός ( ελαφρύς, να κρατά τον αέρα και τον ιδρώτα σε έντονα χρώματα για να διακρίνεται από μακριά)

• Εσώρουχα (φανελάκια από βαμβάκι. Για το χειμώνα ενδύκνυνται τα thermowear)

• Πουλόβερ (δύο-τρία ελαφρά πουλόβερ από «polartec»

• Παντελόνι (ευρύχωρο με πολλές τσέπες, ελαφρύ.Για το χειμώνα thermowear

• Ανορακ (όπως τα Goretex, Helaspor κλπ χωρίς ζεστές φόδρες)

• Ενδύματα με πούπουλο (για το χειμώνα)

• Κάλτσες (frottee- 2 ζεύγη πάντα)

• Αδιάβροχο βουνού (τα πολύ ελαφριά-κάτω των 500 γραμμαρίων)

• Υπνόσακος (πουπουλένιος είναι προτιμότερο) καθώς και υπνόσακος καταφυγίου & στρωματάκι.

• Παγούρι, γκαζιέρα, αντίσκηνο, σακκίδιο, μπαστούνια του Σκι, ορειβατικό σχοινί,γυαλιά ηλίου,φακός,φαρμακείο, πυξίδα,χάρτης, καπέλλο ενώ για το χειμώνα επιπλέον: κραμπόν, πιολέ,γάντια, σκούφος.

Εφόδια για μια ημερήσια θερινή ανάβαση: Ελαφρά άρβυλα, κοντό παντελόνι, μικρό σακίδιο, ελαφρύ άνορακ.