ANAKOINΩΣΕΙΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1-2-2018 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
  Tο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, καλεί τα 
μέλη του Σωματείου σε τακτική Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου στις 
18:00, στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου (Λευκών Ορέων 3), σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7,8,9,10, 15 του καταστατικού.
   Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:
1. Απολογισμός πεπραγμένων, ταμειακός απολογισμός, Έκθεση Εξελεγκτικής                    
       Επιτροπής και έγκριση απολογισμού της οικονομικής διαχείρισης του έτους 2017
2. Ενημέρωση των μελών για τη δημιουργία ορειβατικού καταφύγιου στο οροπέδιο            
       Καθαρού
3. Οποιοδήποτε θέμα και προτάσεις σχετικά με την δράση του Σωματείου τεθεί από           
        τα μέλη προς συζήτηση
    Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, έχουν τα ενημερωμένα ταμειακώς μέλη 
του Συλλόγου, δηλαδή εκείνα που έχουν καταβάλει την συνδρομή τους μέχρι και την 
ημερομηνία της Γ.Σ. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 9 του καταστατικού.(από το Διοικητικό Συμβούλιο)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Δ.Τ.  ΠΕΜΠΤΗ  25-2-2016
AΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Τα μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου συναντήθηκαν την Τετάρτη 24
Φεβρουαρίου σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου
Αγίου Νικολάου, για τον ετήσιο απολογισμό οικονομικής διαχείρισης του έτους 2015.
          Αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη από το καταστατικό απαρτία, αναλύθηκε η
έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ο ισολογισμός απολογισμού διαχειριστικής
χρήσης, και εξηγήθηκε το ταμειακό υπόλοιπο και ο τρόπος καταγραφής εσόδων-
εξόδων στα βιβλία και παραστατικά του Σωματείου, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.

Τα μέλη ομόφωνα ενέκριναν την διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου
 και στη συνέχεια προχώρησαν στη συζήτηση για θέματα και προτάσεις που αφο-
ρούν την καλύτερη λειτουργία του Συλλόγου.
          Αρχικά συζητήθηκε η επόμενη πεζοπορία και η παράλληλη δράση για την
αναστύλωση του φάρου του Αφορεσμένου και εξετάστηκαν προτάσεις για εμπλου-
τισμό της δράσης, ενημέρωσης του κοινού και συνεργασίας με τοπικούς φορείς.
          Στη συνέχεια αποφασίστηκε ομόφωνα η αλλαγή του 6μηνου προγράμματος
πεζοπορικών διαδρομών, προκειμένου να προστεθεί μια ακόμη δράση για καθαρι-
σμό και σηματοδότηση πεζοπορικού μονοπατιού. Την Κυριακή 17 Απριλίου απο-
φασίστηκε τα μέλη του Συλλόγου να καθαρίσουν παραδοσιακό μονοπάτι στην
περιοχή του Πάνω Μεραμπέλλου, από τον οικισμό Πάνω Λούμα με κατεύθυνση
προς το χωριό Καρύδι και το οποίο έχει γίνει δύσβατο από την πυκνή βλάστηση
και κινδυνεύει να εξαφανιστεί.
          Ακόμη όλοι συμφώνησαν να εκδοθεί πλαστικοποιημένη κάρτα μέλους, για τα
οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου και να συμπληρωθεί κατάλογος με
επιχειρήσεις της περιοχής μας που προσφέρουν εκπτώσεις αγοράς στους κατόχους
της κάρτας.
          Επίσης τα μέλη ενημερώθηκαν για την διαδικασία και τις προϋποθέσεις εγ-
γραφής του Συλλόγου στη Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης και
αποφάσισαν το Δ.Σ να επανεξετάσει το θέμα τον Ιούνιο 2016, οπότε και συμπλη-
ρώνεται ένας χρόνος τυπικής λειτουργίας του Σωματείου και μπορεί να υποβληθεί
αίτηση εγγραφής στην πανελλήνια ομοσπονδία.
          Τέλος συμφωνήθηκε να ανανεωθεί και να συμπληρωθεί το φαρμακείο της
ομάδας, ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού,
που μπορεί πιθανόν να προκύψει στη διάρκεια κάποιας πεζοπορίας.

Από το Δ.Σ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Δ.Τ.  ΔΕΥΤΕΡΑ 15-2-2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Tο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
καλεί τα μέλη του σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, για την έγκριση του απολογισμού
της οικονομικής διαχείρισης του έτους 2015, την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου στις 18:30,
στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ του Δήμου Αγίου Νικολάου.
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17-2-2016
ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Δ/Τ ΠΕΜΠΤΗ 28-2-2016
 Την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου στις 19:30 στο Kινηματοθέατρο REX, ο Ορειβατικός 
Σύλλογος Αγίου Νικολάου διοργανώνει με ελεύθερη είσοδο εκδήλωση-ξενάγηση 
στο μοναδικής ομορφιάς και εξαιρετικής ιστορικής σημασίας ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ 
των ΓΚΑΛΑΠΑΓΚΟΣ, με ομιλητή τον βιολόγο, καθηγητή κ. ΚΑΛΟΥΣΤ ΠΑΡΑ
ΓΚΑΜΙΑΝ. Περισσότερες πληροφορίες στο blog του Συλλόγου.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Δ.Τ. ΤΕΤΑΡΤΗ 27-1-2016

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σήμερα την 27ην Ιανουαρίου 2016, στην έδρα του ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ στον Άγιο Νικόλαο, έγινε έλεγχος των οικονομικών του Συλ
λόγου για την χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2015 μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2015, 
από την Εξελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου, που εκλέχθηκε από την εκλογική 
Γ.Σ της 7ης Οκτωβρίου 2015 και αποτελείται από:
1. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ     Πρόεδρος  2. ΓΡΙΒΑ ΒΙΚΥ  Γραμματέας    
3. ΒΛΑΣΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ   Μέλος                                                                                                                                           
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 15 του καταστατικού, η επιτροπή 
αφού έλεγξε τα διοικητικά, λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία 
που τηρούνται σύμφωνα με τον νόμο, διαπίστωσε ότι:

                  α. Το σύνολο των εσόδων του έτους 2015 είναι 720€ και προέρχο
νται αποκλειστικά από τις συνδρομές των μελών.

                  β. Το σύνολο των εξόδων του έτους 2015 είναι ____€ και αφορούν
 κατά κύριο λόγο έξοδα ιδρύσεως του Σωματείου και κατά δεύτερο αγορά των 
οριζόμενων από τον νόμο βιβλίων και σφραγίδων.

                  γ. Το ποσό της διαφοράς εσόδων-εξόδων μεταφέρεται σαν ταμειακό 
υπόλοιπο για το επόμενο έτος.

                  δ. Για την είσπραξη των εσόδων εκδόθηκαν τα απαιτούμενα από 
τον νόμο παραστατικά, θεωρημένα από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. 
Επίσης για όλες τις δαπάνες υπάρχουν νόμιμα παραστατικά.

                  Μετά των παραπάνω έλεγχο η Επιτροπή θεωρεί ότι τα οικονομικά
 του Συλλόγου είναι καθ΄ όλα εντάξει, συντάσσει και υπογράφει την παρούσα 
έκθεση και την υποβάλει σε έκτακτη Γ.Σ για έγκριση.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Δ.Τ. ΔΕΥΤΕΡΑ 11-1-2016
ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
Tην Κυριακή 17 Ιανουαρίου, ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου διο-  
ργανώνει εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, στο κέντρο 
«ΚΑΛΥΒΑ» στις Λίμνες, το μεσημέρι στις 13:00. Θα προηγηθεί εύκολη 3ωρη 
πεζοπορία στην περιοχή, με προαιρετική συμμετοχή.
Περισσότερες πληροφορίες στο blog του Συλλόγου και στο facebook.

Δεν υπάρχουν σχόλια: