ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ


ΚΥΡΙΑΚΗ 29-3-2015
ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟΝ ΚΡΟΥΣΤΑ 
ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΟΡΧΙΔΕΕΣ & ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ
Αναχώρηση από τον 'Αγιο Νικόλαο στις 08:30 το πρωί από το γνωστό
σημείο της οδού Κ.Καραμανλή 24 για Κρούστα και πεζοπορική εύκολη
διαδρομή διάρκειας 3,5 ωρών για αναζήτηση αγριολούλουδων και διαφό-
ρων ορχιδεών που φυτρώνουν αυτή την εποχή.


ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ :

ΚΥΡΙΑΚΗ 5-4-2015    ΦΑΡΑΓΓΙ  ΟΡΕΙΝΟΥ   (ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΑΙ 
                                      ΠΙΚ ΝΙΚ ΣΤΟ ΑΛΣΑΚΙ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ)

Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ         ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ & ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΣΤΟ 
10-4-2015                     ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΙΜΝΑΚΑΡΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 19-4-2015   ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΘΡΥΠΤΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 26-4-2015   ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΜΥΛΩΝΑ (ΦΕΡΜΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 3-5-2015   ΘΕΡΙΟΣΠΗΛΙΟΣ & ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΕΣ 
                                      ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ :

-Οι συμμετέχοντες φέρουν την ευθύνη της ατομικής τους ασφάλειας, γνωρζοντας εκ των προτέρων το βαθμό δυσκολίας και την επικινδυνότητα της 
δραστηριότητας στην οποία συμμετέχουν.

-Κάθε συμμετέχων στις πεζοπορίες - αναβάσεις της ομάδας μας  αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα ότι φέρει όλη την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος που οφεί-
λεται σε υπαιτιότητά του όπως άλλωστε προβλέπεται από την «Διακήρυξη του 
Τυρόλου της 8η Σεπτεμβρίου 2003» Παράρτημα 1 - Άρθρο 1 Περί ατομικής 
ευθύνης.

-H oμάδα μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί με υπαιτιότητα αυτού 
   που συμμετάσχει στη δραστηριότητα.

-Ο αρχηγός της εκάστοτε δραστηριότητας έχει το δικαίωμα να κάνει επιλογή των 
   συμμετεχόντων για λόγους ομαδικής και ατομικής ασφάλειας.

-Το πρόγραμμα των αναβάσεων ενδέχεται να προσαρμοστεί ανάλογα με τις απρό-
  βλεπτες πολλές φορές καιρικές συνθήκες, τη δυσκολία των διαδρομών και τις 
  δυνατότητες των συμμετεχόντων.

-Οι ώρες πορείας που αναφέρονται σε κάθε ανάβαση είναι ενδεικτικές, αναφέ-
  ρονται σε μέσο ορειβατικό περπάτημα, είναι συνολικές (ανάβαση-κατάβαση) 
  και προφανώς χωρίς τις απαραίτητες στάσεις.

-Πληροφορίες για τις αναβάσεις παρέχει ο εκάστοτε αρχηγός από Δευτέρα

-Δηλώστε συμμετοχή στις αναβάσεις κατά προτίμηση μέχρι και την Παρασκευή

-Αν κάποιο μέλος δηλώσει συμμετοχή σε εξόρμηση και τελικά δε συμμετάσχει, 
  υποχρεούται να  πληρώσει το αντίτιμο συμμετοχής, γιατί δεσμεύει τις θέσεις 
   του λεωφορείου.


            Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει :

-          Να είναι καλά στην υγεία και στην φυσική του κατάσταση

-          Είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις οδηγιές του οδηγού

-          Να ενημερώνει τον οδηγό για κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει

-        Ο οδηγός είναι αρμόδιος να αποφασίσει αν κάποιος συμμετέχων 
          θα πρέπει να σταματήση την πεζοπορία ή να μην συμμετάσχει κα-
          θόλου αν κρίνει ότι θέτει σε κίνδυνο την δική του σωματική ακε-
          ραιότητα ή των μελών της ομάδος

   ΕΠΙΣΗΣ : 
Δεν υπάρχουν σχόλια: