ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 27-7-2914 ΚΛΙΚ ΕΔΩ...
ΣΑΒ-ΚΥΡ.19-20-ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΝΙΔΑΣ ΣΤΟΝ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ :
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΘΑ ΗΘΕΛΕ
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕI ΕΔΩ : 
http://www.eos-her.gr/anouncements/2014/74pos/ΚΥΡΙΑΚΗ 27-ΙΟΥΛΙΟΥ-2014
ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ (ΣΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ)
Μετά από δύο αναβολές η Ορειβατική Ομάδα Αγίου Νικολάου περπατά
το φαράγγι της Σαρακίνας στους Μύθους της Ιεράπετρας.Το φαράγγι
είναι βαθμού δυσκολίας -1- χρειάζεται όμως και την απαραίτητη προ-
σοχή λόγω των τεράστιων βράχων που ανεβοκατεβαίνουμε και του τρε-
χούμενου νερού.(Ωρες πορεία-2-με μπάνιο στον καταρράκτη).Η αναχώ-
ρηση μας από την οδό Κ.Καραμανλή 24 στις 08:30 το πρωί της Κυριακής.
Αρχηγός : KΩΣΤΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΩΝ 
ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ+++++++++++++++++++++++++++++++++++


ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΕΣ 
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ :
-Οι συμμετέχοντες φέρουν την ευθύνη της ατομικής τους ασφάλειας, γνωρί-
ζοντας εκ των προτέρων το βαθμό δυσκολίας και την επικινδυνότητα της 
δραστηριότητας στην οποία συμμετέχουν.

-Κάθε συμμετέχων στις πεζοπορίες - αναβάσεις της ομάδας μας  αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα ότι φέρει όλη την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος που οφεί-
λεται σε υπαιτιότητά του όπως άλλωστε προβλέπεται από την «Διακήρυξη του 
Τυρόλου της 8η Σεπτεμβρίου 2003» Παράρτημα 1 - Άρθρο 1 Περί ατομικής 
ευθύνης.

-H oμάδα μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί με υπαιτιότητα αυτού 
   που συμμετάσχει στη δραστηριότητα.

-Ο αρχηγός της εκάστοτε δραστηριότητας έχει το δικαίωμα να κάνει επιλογή των 
   συμμετεχόντων για λόγους ομαδικής και ατομικής ασφάλειας.

-Το πρόγραμμα των αναβάσεων ενδέχεται να προσαρμοστεί ανάλογα με τις απρό-
  βλεπτες πολλές φορές καιρικές συνθήκες, τη δυσκολία των διαδρομών και τις 
  δυνατότητες των συμμετεχόντων.

-Οι ώρες πορείας που αναφέρονται σε κάθε ανάβαση είναι ενδεικτικές, αναφέ-
  ρονται σε μέσο ορειβατικό περπάτημα, είναι συνολικές (ανάβαση-κατάβαση) 
  και προφανώς χωρίς τις απαραίτητες στάσεις.

-Πληροφορίες για τις αναβάσεις παρέχει ο εκάστοτε αρχηγός από Δευτέρα

-Δηλώστε συμμετοχή στις αναβάσεις κατά προτίμηση μέχρι και την Παρασκευή

-Αν κάποιο μέλος δηλώσει συμμετοχή σε εξόρμηση και τελικά δε συμμετάσχει, 
  υποχρεούται να  πληρώσει το αντίτιμο συμμετοχής, γιατί δεσμεύει τις θέσεις 
   του λεωφορείου.


            Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει :

-          Να είναι καλά στην υγεία και στην φυσική του κατάσταση

-          Είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις οδηγιές του οδηγού

-          Να ενημερώνει τον οδηγό για κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει

-        Ο οδηγός είναι αρμόδιος να αποφασίσει αν κάποιος συμμετέχων 
          θα πρέπει να σταματήση την πεζοπορία ή να μην συμμετάσχει κα-
          θόλου αν κρίνει ότι θέτει σε κίνδυνο την δική του σωματική ακε-
          ραιότητα ή των μελών της ομάδος

   ΕΠΙΣΗΣ : 

Δεν υπάρχουν σχόλια: