ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ


                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΘΑ 
ΓΙΝΕΤΑΙ  ΠΛΕΟΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟ 
facebook  (ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ) :

https://www.facebook.com/groups/588468201282923/ΟΡΟΙ 

*********************************************

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΕΣ 
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ :
Για τη συμμετοχή σας σε κάθε διαδρομή θα πρέπει να το δηλώσετε εγκαίρως στον 
εκάστοτε αρχηγότηλεφωνικά. Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στο πρό-
γραμμα που δημοσιεύεται. Οι αναγραφόμενες ώρες πορείας είναι ενδεικτικές, ανα-
φέρονται σε καλή φυσική κατάσταση της ομάδας, σε ομαλές καιρικές συνθήκες και 
σε συνήθη κατάσταση βουνού για τη συγκεκριμένη εποχή.
Ο Αρχηγός της εκδρομής έχει δικαίωμα να ματαιώσει την ολοκλήρωση της ανάβα-
σης εάν κατά την κρίση του οι τοπικές συνθήκες καιρού - βουνού δεν εξασφαλίζουν 
την ασφάλεια της ομάδας. Επίσης δικαιούται να αποκλείσει άτομο ή άτομα που 
κατά την κρίση του δεν πληρούν τους όρους ασφαλείας (κακή φυσική κατάσταση,
 ελλιπή ή ακατάλληλα εφόδια, ανυπακοή κλπ).

Σας ενημερώνουμε ότι, όλοι οι Ορειβατικοί Σύλλογοι βάσει της A.N 2725/1999 
(ΦΕΚ 121/Α/17-6-99) υποχρεούνται να διοργανώνουν αναβάσεις/εξορμήσεις και 
εκπαιδεύσεις μόνο για τα μέλη τους. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε όλους όσους 
ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Συλλόγου να εγγράφονται 
μέλη.Επίσης πρέπει οι συμμετέχοντες να γνωρίζουν :
-Ότι φέρουν την ευθύνη της ατομικής τους ασφάλειας, γνωρίζοντας εκ των προτέρων
το βαθμό δυσκολίας και την επικινδυνότητα της δραστηριότητας στην οποία συμμε-
τέχουν.
-Κάθε συμμετέχων στις πεζοπορίες - αναβάσεις της ομάδας μας  αποδέχεται
ανεπιφύλακτα ότι φέρει όλη την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος που οφεί-
λεται σε υπαιτιότητά του όπως άλλωστε προβλέπεται από την «Διακήρυξη του
Τυρόλου της 8η Σεπτεμβρίου 2003» Παράρτημα 1 - Άρθρο 1 Περί ατομικής
ευθύνης.
-H oμάδα μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί με υπαιτιότητα αυτού
που συμμετάσχει στη δραστηριότητα.
-Ο αρχηγός της εκάστοτε δραστηριότητας έχει το δικαίωμα να κάνει επιλογή των
συμμετεχόντων για λόγους ομαδικής και ατομικής ασφάλειας.
-Το πρόγραμμα των αναβάσεων ενδέχεται να προσαρμοστεί ανάλογα με τις απρό-
βλεπτες πολλές φορές καιρικές συνθήκες, τη δυσκολία των διαδρομών και τις
δυνατότητες των συμμετεχόντων.
-Οι ώρες πορείας που αναφέρονται σε κάθε ανάβαση είναι ενδεικτικές, αναφέ-
 ρονται σε μέσο ορειβατικό περπάτημα, είναι συνολικές (ανάβαση-κατάβαση)
και προφανώς χωρίς τις απαραίτητες στάσεις.
-Πληροφορίες για τις αναβάσεις παρέχει ο εκάστοτε αρχηγός από Δευτέρα
-Δηλώστε συμμετοχή στις αναβάσεις κατά προτίμηση μέχρι και την Παρασκευή
-Αν κάποιο μέλος δηλώσει συμμετοχή σε εξόρμηση και τελικά δε συμμετάσχει,
υποχρεούται να  πληρώσει το αντίτιμο συμμετοχής, γιατί δεσμεύει τις θέσεις ,
του λεωφορείου.

Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει :

-   Να είναι καλά στην υγεία και στην φυσική του κατάσταση
-   Είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις οδηγιές του οδηγού
-   Να ενημερώνει τον οδηγό για κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει
   
Τέλος ο αρχηγός-οδηγός είναι αρμόδιος να αποφασίσει αν κάποιος συμμετέχων
θα πρέπει να σταματήσει την πεζοπορία ή να μην συμμετάσχει καθόλου αν κρίνει
ότι θέτει σε κίνδυνο την δική του σωματική ακεραιότητα ή των μελών της ομάδος

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΩΝ 


. .


Δεν υπάρχουν σχόλια: