Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΝ ΦΙΝΟΚΑΛΙΑ

Την τελευταία Κυριακή του φετεινού Νοεμβρίου(26) , ο Ορειβατικός Σύλλογος
Αγίου Νικολάου περπάτησε στην περιοχή της Φινοκαλιάς.Με αφορμή την προ-
γραμματισμένη εκδήλωση από το Πανεπιστήμιο Κρήτης στον Περιβαλλοντολο-
γικό Σταθμό,που βρίσκεται στην περιοχή, περπατήσαμε στο μικρό φαράγγι της
‘Σκοτεινής’,στα βόρεια παράλια του Νομού μας, και τερματίσαμε την διαδρομή
στον σταθμό. Εκεί βρίσκεται το εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργα-
σιών (ΕΠΕΧΗΔΙ) του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστήμιου Κρήτης, το οποίο
μια φορά κάθε χρόνο ανοίγει τις πόρτες για το κοινό , όπου κανείς μπορεί να ενη-
μερωθεί για το έργο του Πανεπιστημίου της Κρήτης.Το μοναδικό αυτό εργαστήρι
βρίσκεται μέσα σε ένα τοπίο μοναδικής άγριας ομορφιάς,με φόντο το απέραντο
μπλέ του κρητικού πελάγους.(φώτο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΔΑΙΜΩΝ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: